Ūkio subjektų apklausos

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliko azartinių lošimų ir loterijų organizatorių (toliau – ūkio subjektai) kas pusę metų vykdo prižiūrimų ūkio subjektų apklausą apie Lošimų priežiūros tarnybos veiklą.

Ūkio subjektų apklausos tikslas yra:

  • tobulinti vykdomos verslo priežiūros kokybę;
  • įvertinti ūkio subjektų pateiktus pasiūlymus dėl galiojančio teisinio reglamentavimo tobulinimo azartinių lošimų, loterijų ir žaidimų žaidimo automatais organizavimo srityse ir suteikti atgalinį ryšį ūkio subjektams dėl jų pateiktų siūlymų (toliau – vertinimas).

Siekiame sužinoti, kaip prižiūrimos bendrovės vertina Lošimų priežiūros tarnybos darbą, jos teikiamas atskiras administracines paslaugas, sulaukti grįžtamojo ryšio iš ūkio subjektų, siekiant pagerinti Lošimų priežiūros tarnybos darbą bei patobulinti veiklos srities reglamentavimą. Ūkio subjektų apklausos tvarka, anketos forma ir apklausos metu pateiktų siūlymų dėl Lošimų priežiūros tarnybos veiklos gerinimo ar reglamentavimo tobulinimo vertinimo metodika nustatyta Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 15 d. įsakyme Nr. DIE-138 „Dėl Ūkio subjektų apklausos anketos formos ir Ūkio subjektų apklausos anketose pateiktų siūlymų vertinimo metodikos patvirtinimo“.

Naujausios ūkio subjektų apklausos rezultatai:

Ūkio subjektų apklausos  apie Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklą apibendrinimas  (apklausa vykdyta 2023 m. I pusmetį).

Su ankstesnių ūkio subjektų apklausų rezultatais galite susipažinti čia:

Ūkio subjektų apklausos  apie Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklą apibendrinimas (apklausa vykdyta 2022 m. II pusmetį).

Ūkio subjektų apklausos apie Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklą apibendrinimas   (apklausa vykdyta 2020 m. III ketvirtį).  

Ūkio subjektų apklausos apie Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklą apibendrinimas   (apklausa vykdyta 2020 m. IV ketvirtį).  

Ūkio subjektų apklausos apie Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklą apibendrinimas   (apklausa vykdyta 2021 m. I pusmetį).  

Ūkio subjektų apklausos apie Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklą apibendrinimas   (apklausa vykdyta 2021 m. II pusmetį).  

Atnaujinimo data: 2023-11-23