Asmenų aptarnavimo tvarka

Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos už asmenų aptarnavimą  atsakinga Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus raštvedė Ana Usačiova.

Informacija teisės aktų nustatyta tvarka Priežiūros tarnyboje teikiama:

Telefonu: (8~5) 233 6246, (8~5) 233 6247
El. paštu: [email protected]
Paštu: Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos asmenis priima Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patalpose Ukmergės g. 222 (4 aukštas) Vilniuje.

Prašymų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką nustato Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos taisyklės.

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo laikas:

Pirmadienis  8.00 – 17.00
Antradienis 8.00 – 17.00
Trečiadienis 8.00 – 17.00
Ketvirtadienis 8.00 – 17.00
Penktadienis 8.00 – 15.45

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

Asmenų prašymai ir skundai priimami pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.45 val. iki 17.15 val., penktadieniais – nuo 7.45 val. iki 16.00 val. Antradieniais asmenys konsultuojami iki 20.30 val.

Paklausimus Priežiūros tarnybai paklausėjai gali pateikti tokiais būdais:

 • žodžiu:
  • paskambinę bendruoju konsultavimo telefono numeriu –  (8 5) 233 6246;
  • atvykę į Priežiūros tarnybą;
  • seminarų, konferencijų ar kitų renginių metu;
  • planinių ar neplaninių patikrinimų metu;
  • panaudojant garso ar garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemones.
 • raštu:
  • atsiųsti paštu (per pašto paslaugų teikėjus), elektroniniu paštu;
  • interneto svetainėje, užpildę elektroninių paklausimų formą;
  • socialinio tinklo „Facebook“ ir „Instagram“ paskyroje;
  • konsultavimo lošimų organizavimo vietose metu.

Atnaujinimo data: 2023-11-23