>

Lošimų priežiūros tarnybos misija ir vizija

Misija – siekiant visuomenės gerovės kurti  skaidrią ir saugią azartinių lošimų, loterijų ir žaidimų žaidimo automatais aplinką.

Vizija – Lošimų priežiūros tarnyba atpažįstama ir vertinama kaip savo srities ekspertė, kurios nuomone remiamasi priimant svarbius sprendimus azartinių lošimų, loterijų ir žaidimų žaidimo automatais sektoriuje ir naudinga prisidėdama prie teigiamų pokyčių lemiančių visuomenės gerovę.

Vertybės:

Padorumas,  sąžiningumas ir atsakomybė – Lošimų priežiūros tarnybos darbuotojų  elgesys grindžiamas atvirumu, dorumu ir sąžiningumu prieš save, kolegas ir visuomenę.

Profesionalumas ir lojalumas – Lošimų priežiūros tarnybos darbuotojų įgytas išsilavinimas, sukauptos žinios, įgyta geroji praktika nukreipiama Priežiūros tarnybos vizijos įgyvendinimui.

Kūrybiškumas ir iniciatyvumas – esame kūrybiški, novatoriški ir žingeidūs. Ieškome progresyviausių ir optimalių iškeltų tikslų įgyvendinimo būdų.

Atnaujinimo data: 2023-11-23