Administracinių nusižengimų bylos

1. Dėl asmenų pateikusių prašymus neleisti lošti įleidimo į lošimų organizavimo vietas:

1.1.AN2-50-361/2018

1.2. AN2-38-354/2018

1.3. AN2-220-380/2018

1.4.eAN2-67-935/2019

1.5. eAN2-77-315/2019

1.6. AN2-122-365/2019

2. Dėl azartinių lošimų reklamos pažeidimų:

2.1. AN2-548-290 2021

2.2. AN2-481-919/2020

2.2.  AN2-55-397/2018

3. Dėl skatinimo dalyvauti lošimuose:

2022 m. rugsėjo 27 d. nutartis

4. Dėl loterijų organizavimo:

e2AT-82-511/2022

Atnaujinimo data: 2023-11-23