Veiklos sritys

Lošimų priežiūros tarnyba yra valstybinė institucija, prižiūrinti ir kontroliuojanti azartinius lošimus ir didžiąsias loterijas bei žaidimų žaidimo automatais organizuojančių subjektų veiklą Lietuvos Respublikoje.

Lošimų priežiūros tarnyba:

  • išduoda licencijas organizuoti lošimus ir didžiąsias loterijas bei sustabdo ar panaikina  jų galiojimą;
  • išduoda leidimus atidaryti lošimo automatų ar bingo salonus arba lošimo namus (kazino), šiuos leidimus papildo, pakeičia ir panaikina jų galiojimą;
  • leidžia steigti totalizatoriaus ir lažybų punktus bei panaikina leidimų steigti totalizatoriaus ir lažybų punktus galiojimą;
  • tvarko Lietuvos lošimo įrenginių registrą;
  • išduoda žaidimo automatų pasus, plombas ir specialiuosius žaidimo automatų ženklus, įrašo žaidimo automatus į žaidimo automatų sąrašą;
  • rengia lošimų ir žaidimų žaidimo automatais bei loterijų organizavimą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
  • kontroliuoja, kaip lošimų ir žaidimų žaidimo automatais bei didžiųjų loterijų organizatoriai laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių lošimų ir žaidimų žaidimo automatais bei loterijų organizavimą, reikalavimų;
  • priima asmenų, tiesiogiai atvykusių į Priežiūros tarnybą, prašymus neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose ir įregistruoja juos į Apribojusių savo galimybę lošti registro asmenų duomenų bazę, tvarko asmenų, pateikusių prašymus neleisti lošti, duomenis.

Plačiau su Lošimų priežiūros tarnybos vykdoma veikla nurodomose srityse galima susipažinti čia.

Atnaujinimo data: 2023-11-23