Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

 

2023-04-28 Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. DIE-256 „Dėl Patariamosios komisijos sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo priimti darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2023-05-24 Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. DIE-803 „Dėl Ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“  projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2023-06-22 Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. DIE-486 „Dėl mažareikšmių azartinius lošimus ir loterijas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2023-11-10 - Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. DIE-803 „Dėl Ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2023-12-18 - Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliekamų tyrimų taisyklių projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

 

2022 metai

2022-01-28 Konsultavimo tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2022-12-19 Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. DIE-803 „Dėl ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2022-12-20 Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. DIE-256 „Dėl Patariamosios komisijos sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo priimti darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2022-12-19 Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. V-2 „Lietuvos Respublikos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

 

2021 metai

2021-04-16 Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. DIE-803 „Dėl ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2021-05-12 Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. DIE-803 „Dėl ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2021-10-04 Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2021-10-29 Atrankos į laisvas darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

 

2020 metai

2020-02-07 Ne valstybėje narėje akredituotų sertifikavimo įstaigų ir jų išduodamų loterijos įrenginių programinės įrangos atitikties sertifikatų pripažinimo tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2020-04-09 Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytų baudų apskaičiavimo tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2020-04-14 Patariamosios komisijos sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo priimti darbo tvarkos aprašo projektas antikorupcinio vertinimo pažyma

2020-04-14 Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. DI-771 „Dėl Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2020-06-29 Mažareikšmių azartinius lošimus ir loterijas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų kriterijų projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2020-08-14 Lošimų organizavimo vietų patalpų apžiūros tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2020-10-20 Ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo taisyklių projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2020-12-03 Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. DIE-803 „Dėl ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

 

2019 metai

2019-01-16 Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. DI-764 „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliekamų tyrimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2019-03-01 Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų baudų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2019-04-30 Ketinimo eksploatuoti žaidimo automatus deklaracijoje pateiktos informacijos patikrinimo ir žaidimo automatų dokumentų išdavimo tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2019-04-30 Įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. DI-764 „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliekamų tyrimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2019-04-30 Azartinių lošimų, didžiųjų loterijų ir žaidimų žaidimo automatais organizatorių patikrinimo taisyklių projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

 

2018 metai

2018-02-02 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2018-05-11 Lošimus organizuojančių bendrovių konsultavimo lošimų organizavimo vietose tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2018-07-10 Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. DI-771 ,,Dėl Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2018-07-11 Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. DI-231 „Dėl nuotolinio lošimo organizavimo reglamento rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2018-07-11 Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. DI-528 „Dėl dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

 

2016 - 2017 metai

Didžiųjų loterijų ataskaitų pildymo tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo reglamento projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių patikrinimo taisyklių projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

Prašymų neleisti lošti pateikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos arba lošimų organizatoriui tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių patikrinimo taisyklių projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

Azartinius lošimus organizuojančioms bendrovėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

Loterijas organizuojančioms bendrovėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

Atnaujinimo data: 2023-12-19