Pranešimai apie korupciją

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Lošimų priežiūros tarnyba), siekdama užtikrinti savo vykdomos veiklos skaidrumą bei surinkti informaciją apie galimai neteisėtus ar korupcinius veiksmus, ragina pranešti, jei tik turite duomenų ar pagrįstų įtarimų apie Lošimų priežiūros tarnybos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitas korupcijos apraiškas ir kreiptis į Lošimų priežiūros tarnybą.

Pranešimams apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas pateikti Lošimų priežiūros tarnyboje veikia vidinis kanalas.

Informaciją apie pažeidimus Lošimų priežiūros tarnyboje galima pateikti:

1. Lošimų priežiūros tarnybai vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu darbuotojo, atsakingo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, elektroninio pašto adresu [email protected], pateikiant pranešimą apie pažeidimą Lošimų priežiūros tarnyboje.

Gautos informacijos apie pažeidimus Lošimų priežiūros tarnyboje teikimo, priėmimo, registravimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato Informacijos apie pažeidimus administravimo Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašas.

2. Finansų ministerijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu [email protected].

Gautos informacijos apie pažeidimus Finansų ministerijoje teikimo, priėmimo, registravimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato Informacijos apie pažeidimus administravimo Finansų ministerijoje tvarkos aprašas.

3. Pranešimus apie korupcijos apraiškas Lošimų priežiūros tarnyboje taip pat galima pateikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetainėje „Pateikti pranešimą apie korupciją“.

Pranešimus apie korupcijos apraiškas Lošimų priežiūros tarnyboje taip pat galima pateikti atvykus į instituciją (tiesiogiai asmeniui, atsakingam už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Lošimų priežiūros tarnyboje, Ukmergės  g. 222, Vilnius).

Kreipiantis raštu, ant voko būtina nurodyti – už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įstaigoje atsakingam asmeniui.

Lošimų priežiūros tarnyba užtikrina asmenų, pateikusių informaciją, asmens duomenų konfidencialumą.

Pranešimus apie korupcijos apraiškas, pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo ar kitą susijusią informaciją taip pat galite pateikti žodžiu ir raštu Lošimų priežiūros tarnybos bendruoju telefonu Nr. (8 5) 233 6246, elektroniniu paštu [email protected] arba paštu Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius.

Atnaujinimo data: 2023-11-23