Informacija apie Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registrą

Nuo 2017 m. gegužės 1 d. asmenų prašymai neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose registruojami Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre.

2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre įregistruoti 2580 prašymų neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose, 2018 m. gruodžio 31 d. - 6 453 prašymai, 2019 m. gruodžio 31 d. - 11 532 prašymai, 2020 m. gruodžio 31 d.  -  17 348 prašymai, 2021 m. gruodžio 31 d.  - 24 833 prašymai, 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis - 36 221 prašymas neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose (galiojančių prašymų  - 12 665),  2023 m. gruodžio 31 d. 50 097 (galiojančių prašymų  - 15 316).

2024 m. sausio 31 d. duomenimis, Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre nuo programos pradžios gauti 51 550 prašymai neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose (2023 m. gruodžio 31 d. duomenimis - 50 097 prašymai). Galiojančių prašymų  - 15 813.

 

Informacija apie Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registrą

 

Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre tvarkos aprašas

Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registras

Informacija apie Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro tvarkymą

Registro veiklos pradžia – 2017 m. gegužės 1 d.

Registro valdytoja yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Registro valdytojas). Registro valdytojas yra Registre kaupiamų ir tvarkomų asmens duomenų valdytojas.

Registro tvarkytoja yra Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Registro tvarkytojas).

Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre tvarkomi asmens duomenys nėra vieši.

Prašymų neleisti lošti pateikimo instrukcija elektroniniu būdu  portale ,,Elektroniniai valdžios vartai“

 Pažymos apie asmeniui taikomą/netaikomą apribojimą lošti gavimo instrukcija

Prašymo išduoti pažymą apie asmens įtraukimą/neįtraukimą į Registrą forma 

Atnaujinimo data: 2024-02-01