Į planinių patikrinimų planą įtraukiami ūkio subjektai, užsiimantys skirtingų rūšių licencijuojama veikla, kurie, atlikus ūkio subjektų veiklos rizikingumo vertinimą, tą pačią lošimų rūšį organizuojančių ūkio subjektų grupėje ir loterijas organizuojančių ūkio subjektų grupėje surenka daugiausiai rizikingumo balų.

Didžiųjų loterijų, azartinių lošimų ir žaidimų žaidimo automatais organizatorių veiklos rizikingumo vertinimo tvarka nustatyta Prižiūrimų ūkio subjektų rizikos vertinimo ir valdymo metodikoje, Prižiūrimų ūkio subjektų, eksploatuojančių lošimo įrenginius, rizikos vertinimo ir valdymo metodikoje ir Prižiūrimų žaidimus žaidimo automatais organizuojančių ūkio subjektų rizikos vertinimo ir valdymo metodikoje.

Lošimų priežiūros tarnyba į tikrinimų planus įtraukia prižiūrimus  ūkio subjektus - azartinių lošimų, didžiųjų ir mažųjų loterijų, žaidimų žaidimo automatais organizatorius. Atlikti mažųjų loterijų organizavimo priežiūrą Lošimų priežiūros tarnybai pavesta nuo 2020 m. gegužės 1d.

Metinėse vykdytos veiklos ataskaitose pateikiama informacija apie Priežiūros tarnybos atitinkamu laikotarpiu vykdytą ūkio subjektų priežiūrą, patikrinimų ir tyrimų pobūdį, trukmę ir rezultatus.

2024 m. I pusmečio veiklos planas

2024 m. planinių patikrinimų planas

2023 metų veiklos planas

2023 m. planinių patikrinimų planas

2023 m. planinių patikrinimų plano pakeitimas

2023 m. II pusmečio veiklos planas

2023 m. I pusmečio veiklos planas

2022 metų veiklos planas

2022 m. II pusmečio veiklos planas

2022 m. I pusmečio veiklos planas

2021 m. II pusmečio veiklos planas

2021 m. I pusmečio veiklos planas

2021 m. vykdomos priemonės

2020 m. veiklos planas

2020 m. II pusmečio veiklos planas

2020 m. I pusmečio veiklos planas

2019 m. veiklos planas

2019 m. II pusmečio veiklos planas

2019 m. I pusmečio veiklos planas

2018 m. veiklos planas

2018 m. II pusmečio veiklos planas

2018 m. I pusmečio veiklos planas

2017 m. veiklos planas

2017 m. II pusmečio veiklos planas 

2017 m. I pusmečio veiklos planas

2016 m. veiklos planas

2016 m. II pusmečio veiklos planas

2016 m. I pusmečio veiklos planas

2015 metų veiklos planas

2015 metų I pusmečio veiklos planas

2015 m II pusmečio veiklos planas

2014 metų II pusmečio veiklos planas*

*Atkreipiame dėmesį, kad dėl įsivėlusios techninės klaidos buvo pakoreguotas Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos struktūrinių padalinių 2014 metų II pusmečio veiklos plano 3 punktas.

2014 metu veiklos planas

2014 metų I pusmečio veiklos planas
2013 metų veiklos planas
2013 metų II pusmečio veiklos planas
2013 metų I pusmečio veiklos planas
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 metų veiklos planas
Administracijos 2012 metų II pusmečio veiklos planas
Administracijos 2012 metų I pusmečio veiklos planas
Administracijos 2011 metų II pusmečio veiklos planas
Administracijos 2010 metų II pusmečio veiklos planas
Administracijos 2010 metų I pusmečio veiklos planas

2009 metų II pusmečio tikrinimų planas
2009 metų I pusmečio tikrinimų planas
2008 metų II pusmečio tikrinimų planas
2008 metų I pusmečio tikrinimų planas

Atnaujinimo data: 2024-01-18