Informacija apie Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo apmokėjimo sistemos nustatymo aprašas

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priemokas ir priedus už tarnybos stažą) neatskaičius mokesčių: 

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų

 skaičius

2022 m.

(eurais)

Darbuotojų

 skaičius

2023 m. IV ketv.

(eurais)

Direktorius

1

4841

1

5404

Skyriaus vedėjas

4

2632

4

3163

Patarėjas

2

2594

2

2794

Vyriausiasis specialistas

14

2023

13

2306

Vyresnysis specialistas

1

-

1

-

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2022 m.

(eurais)

Darbuo-

tojų skaičius

2023 m. IV ketv.

(eurais)

 Vyriausiasis specialistas (A2)

3

2251

4

2195

 Raštvedys (B)1192012083
 Specialistas (B)1166312213

 Kvalifikuotas darbuotojas (C)

2

1819

1

1823

 

 

Atnaujinimo data: 2024-01-31