Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1K-82 „Dėl Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo“ sudaryta darbo grupė atlieka Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2598, kuris nauja redakcija išdėstė Lietuvos Respublikos loterijų įstatymą Nr. IX-1661 (toliau – Įstatymas) teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą. Vertinimo dalykas – loterijų, kurių bilietai platinami interneto ryšiu, teisinio reguliavimo pakankamumo vertinimas, t. y., atliekant vertinimą, turi būti įvertinta, ar taikant Įstatymo nuostatas:
2.1. užtikrinama loterijų, kurių bilietai platinami interneto ryšiu, atskirtis nuo lošimų;
2.2. pakanka interneto ryšiu loterijose dalyvaujančių asmenų apsaugos priemonių.

Atnaujinimo data: 2023-11-23