BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Dėl atlikto UAB ,,Top Sport" neplaninio patikrinimo

Data

2022 09 26

Įvertinimas
0
lpt logo.jpg

            Lošimų priežiūros tarnyba (toliau – Priežiūros tarnyba) priėmė galutinį sprendimą dėl 2022 m. gegužės 11 d. įvykusios situacijos, kuomet UAB ,,Top Sport“ (toliau – Bendrovė) atsisakė išmokėti laimėjimus lošėjams motyvuodama tuo, kad lošėjams dalyvavusiems bendrovės organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose, laimėjimai dėl lošimo įrenginio gedimo buvo priskaityti nepagrįstai.

             Bendrovės patikrinimo metu nustatyta, kad 2022 m. gegužės 11 d. 00.01 val. Bendrovės specialistas (programuotojas), atlikęs apskaitos sistemos ir nuotolinio lošimo įrenginio Nr. NL000463 (toliau — Įrenginys) integracijos darbus, padarė klaidą. Dėl programavimo klaidos buvo sumaišytos statymo ir laimėjimo (Bet ir Win) reikšmės. Tokiu būdu po kiekvieno atlikto statymo ir jo pagrindu įvykdyto Įrenginio lošimo ciklo buvo klaidingai atnaujinamas ir atvaizduojamas lošėjo disponuojamas balansas, t. y. net ir atitinkamame lošimo cikle nieko nelaimėjus, lošėjo balansas buvo padidinamas statymo dydžio verte (statymai buvo apskaitomi kaip laimėjimai, o  lošimo rezultatas – kaip statymas). Pvz. lošėjui atlikus 10 Eur vertės statymą ir laimėjus 0 Eur, apskaitos sistemoje buvo nurodoma, kad – Statymas: 0 Eur; Laimėjimas – 10 Eur.

Azartinių lošimų įstatymo (toliau – ALĮ) 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Azartinis lošimas (toliau – lošimas) – toks žaidimas arba abipusės lažybos pagal nustatytą reglamentą, kurių dalyviai, siekdami piniginio laimėjimo, savo noru rizikuoja netekti įmokėtos sumos, o laimėjimą arba pralaimėjimą lemia atsitiktinumas, kokio nors įvykio arba sporto varžybų rezultatas“.

ALĮ 2 straipsnio 19 dalyje nustatyta, kad „Nuotolinio lošimo įrenginys – lošimams ryšio priemonėmis skirtas įrenginys, kuriame įdiegta speciali lošimams skirta programinė įranga.”

ALĮ 20straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad lošimų organizatorius, organizuojantis nuotolinius lošimus, privalo savo lėšomis įdiegti įrangą, kuri užtikrintų centralizuotą visų lošėjų, dalyvaujančių nuotoliniame lošime, tapatybės nustatymą ir registravimą, lošėjų veiksmų lošiant, taip pat atliktų statymų ir laimėjimų išmokėjimų apskaitą. Ši įranga turi būti lošimų organizatoriaus nuosavybė arba kitu teisėtu būdu jo valdoma ir įdiegta Lietuvos Respublikos teritorijoje arba kitoje valstybėje narėje.

Bendrovės nuotolinio lošimo reglamento, patvirtinto Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. DI-421 (su visais pakeitimais ir papildymais) (toliau – Reglamentas), 4 punkte nustatyta, kad Bendrovės organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose statomos sumos priimamos ir laimėjimai išmokami naudojantis nuotolinių lošimų programine įranga.

Patikrinimo metu nustatyta, kad sumos, gautos ir įskaitytos į lošėjų lošimų sąskaitas, lošiant Įrenginiu laikotarpiu nuo 2022 m. gegužės 11 d. 00.01 val. iki 2022 m. gegužės 11 d. 08.55 val. nėra laikytinos laimėjimais, nes jų įskaitymą lėmė ne atsitiktinumas, o programinės įrangos klaida. Be to, lošėjams nereikėdavo įmokėti sumos ir ja rizikuoti kaip numatyta ALĮ 2 straipsnio 1 dalyje, todėl lošėjai negali į juos pretenduoti, kaip į gautus laimėjimus.

Pabrėžtina ir tai, kad pagal ALĮ nustatytą tvarką nuotolinio lošimo įrenginys negali veikti  savarankiškai be papildomos programinės įrangos. Lošimų organizavimui būtinas nuotolinio lošimo įrenginys ir jo integracija su ALĮ 20straipsnio 3 dalyje nurodyta lošimo organizatoriaus valdoma apskaitos sistema. Lošėjams laimėjimai gali būti išmokami tik tuo atveju kai nuotolinio lošimo įrenginys veikia tinkamai ir kai lošimo organizatoriaus valdoma  apskaitos sistema tokio lošimo metu teisingai apskaito statytas ir laimėtas (pralaimėtas) sumas, t.y. vykstant lošimui nustatomi visi ALĮ 2 straipsnio 1 dalyje nurodyti azartinio lošimo požymiai.

Bendrovės neplaninio specialiojo patikrinimo metu taip pat buvo vertinami Bendrovės atlikti veiksmai lošėjų atžvilgiu, kurių ji ėmėsi po to, kai nustatė klaidą, atsiradusią Įrenginio ir Bendrovės apskaitos sistemos integracijoje. Priežiūros tarnyba vertino, ar Bendrovė turėjo teisę blokuoti lošėjų, kurie lošė Įrenginiu laikotarpiu nuo 2022 m. gegužės 11 d. 00:01 val. iki 08:55 val., lošimų sąskaitas, o taip pat lošėjams, lošusiems Įrenginiu ir laimėjusiems bei kurių laimėjimai buvo įskaityti į lošėjų lošimo sąskaitas laikotarpiu nuo 2022 m. gegužės 11 d.  00:01 val. iki 08:55 val., laimėjimus anuliuoti ir laikyti negaliojančiais.

Įvertinus Bendrovės paaiškinimus bei teisės aktų nuostatas, nustatyta, kad Bendrovė, atsižvelgdama į susidariusią situaciją, turėjo teisę veikti pagal Bendrovės nuotolinio lošimo reglamento 16.4 punktą ir laikinai vienašališkai užblokuoti Lošėjų lošimų sąskaitas.

Pažymėtina, kad lošėjas turi teisę tik į tokius laimėjimus, kurie yra nustatyti Reglamente su sąlyga, kad nuotolinio lošimo įrenginys ir Bendrovės apskaitos sistema veikia tinkamai. Šiuo atveju nuotolinio lošimo įrenginys veikė tinkamai, tačiau Bendrovės apskaitos sistema veikė netinkamai – klaidingai apskaičiavo šiuo Įrenginiu atliktus statymus ir loštų lošimų rezultatus, todėl Bendrovė pagrįstai anuliavo pareiškėjų laimėjimus ir laikė juos negaliojančiais.

           ALĮ 206 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad nuotoliniame lošime dalyvaujančiam lošėjui viso jo lošimo metu nuolat privalo būti aiškiai rodoma informacija, kiek laiko jis dalyvauja lošime, bendra jo atliktų statymų suma ir jo lošimo aktualus rezultatas (laimėjimas arba pralaimėjimas). Atsižvelgiant į tai, atidus lošėjas galėjo pastebėti įvykusią klaidą, kadangi kiekvieną kartą lošėjui atlikus statymą, statymas buvo atvaizduojamas kaip laimėjęs (pralaimėjusių statymų nebuvo), o laimėjimo suma buvo lygi statymo sumai.