BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Lošimų priežiūros tarnybos veiklą reguliuojantys teisės aktai

 1. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo reglamentas;
 2. Ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo taisyklės;
 3. Atliekamų tyrimų taisyklės;
 4. Dėl ūkio subjektų apklausos anketos formos patvirtinimo  (pakeitimas) 
 5. Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos aprašas;
 6. Licencijų organizuoti azartinius lošimus, didžiąsias ir mažąsias loterijas registracijos žurnalų formos;
 7. Loterijos bilietų, loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazių išrašų, pagal kuriuos išmokėti (išduoti) laimėjimai, bei neišplatintų loterijos bilietų saugojimo ir sunaikinimo taisyklės;
 8. Dėl pirmus metus veiklą vykdančių ūkio subjektų (pakeitimas)
 9. Prižiūrimų ūkio subjektų, eksploatuojančių lošimo įrenginius, rizikos įvertinimo ir valdymo metodika;
 10. Lažybų tarpininkų darbo tvarkos aprašas;
 11. Lošimų įrenginių ženklinimo specialiu tapatumo ženklu tvarkos aprašas;
 12. Įsakymas dėl mažareikšmių azartinius lošimus ir loterijas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų kriterijų nustatymo;
 13. Ne valstybėje narėje akredituotų įstaigų ir jų išduodamų sertifikatų lošimo įrenginiams ir (ar) nuotolinio lošimo įrenginiams pripažinimo tvarkos aprašas;
 14. Nuotolinio lošimo įrenginių ženklinimo specialiu tapatumo ženklu tvarkos aprašas;
 15. Nuotolinio lošimo įrenginių registravimo tvarkos aprašas;
 16. Reikalavimai nuotolinio lošimo įrenginiams;
 17. Dokumentų, kurių reikia leidimams gauti ir lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti, pateikimo rekomendacijos;
 18. Prieigos prie nuotolinio lošimo įrenginio ir įrangos bei juose saugomos informacijos suteikimo tvarkos aprašas;
 19. Įsakymas dėl nuotolinio lošimo sutarties formos patvirtinimo;
 20. Nuotolinio lošimo organizavimo reglamento rengimo metodinės rekomendacijos;
 21. Įsakymas dėl pranešimų apie asmenis, kuriems draudžiama dalyvauti lošimuose pavyzdinių formų patvirtinimo;
 22. Įspėjamųjų užrašų pateikimo lošimų organizavimo vietose ir lošimus organizuojančių bendrovių interneto svetainėse taisyklės;
 23. Atsiskaitymų už dalyvavimą nelegalios lošimų veiklos vykdytojų organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose ir laimėjimų išmokėjimo per Lietuvos Respublikoje veikiančius bankus ar kitas finansų įstaigas ribojimo tvarkos aprašas;
 24. Techniniai reikalavimai kliento tapatybės nustatymo procesui, kai tapatybė nustatoma nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tiesioginio vaizdo perdavimą;
 25. Galimybių pasiekti informaciją, kuri naudojama siekiant vykdyti nelegalią nuotolinių lošimų veiklą, panaikinimo užtikrinimo tvarkos aprašas;
 26. Prašymų neleisti lošti pateikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos arba lošimų organizatoriui tvarkos aprašas;
 27. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašas;
 28. Įsakymas dėl elektroninės automatų duomenų valdymo sistemos prijungimo prie lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos;
 29. Lietuvos lošimo įrenginių registro naudotojų administravimo taisyklės;
 30. Lietuvos lošimo įrenginių registro duomenų saugos nuostatai;
 31. Lietuvos lošimo įrenginių registro veiklos tęstinumo valdymo planas;
 32. Lietuvos lošimo įrenginių registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės;
 33. Lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas, Lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės, Lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės;
 34. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų baudų apskaičiavimo tvarkos aprašas;
 35. Ketinimo eksploatuoti žaidimo automatus deklaracijoje pateiktos informacijos patikrinimo ir žaidimo automatų dokumentų išdavimo tvarkos aprašas;
 36. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytų baudų apskaičiavimo tvarkos aprašas;
 37. Patariamosios komisijos sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo priimti darbo tvarkos aprašas;
 38. Rekomendacijos lažybas organizuojančioms bendrovėms dėl veiksmų, pastebėjus galimą manipuliavimą aukšto meistriškumo sporto varžybomis;
 39. Lošimo įrenginių įregistravimo į Lietuvos lošimo įrenginių registrą ir duomenų tvarkymo jame taisyklės;
 40. Įspėjamųjų užrašų pateikimo azartinių lošimų reklamoje tvarkos aprašas;
 41. Konsultavimo tvarkos aprašas. 
 42.  Prižiūrimų ūkio subjektų rizikos vertinimo ir valdymo metodika;
 43.  Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kontrolinių klausimynų rengimo, peržiūros ir atnaujinimo tvarkos aprašas
 44. Rekomendacijos vertinant numatomas steigti azartinių lošimų organizavimo vietas
 45.   Leidimų atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino), steigti lažybų, totalizatoriaus punktus ir organizuoti nuotolinius lošimus registracijos žurnalo forma ir jos pildymo taisyklės
 46.  Licencijų organizuoti azartinius lošimus, didžiąsias ir mažąsias loterijas registracijos žurnalo formos
 47. Įsakymas dėl įgaliojimų nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka suteikimo
 48. Įsakymas dėl Elektroninės automatų duomenų valdymo sistemos prijungimo prie Lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos.

 

Lošimų organizavimo tvarką reguliuojantys teisės aktai 

 

 1. Lošimo organizavimo reglamento ir loterijų taisyklių rengimo metodinės rekomendacijos;

 2. Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos aprašas;
 3. Lažybų tarpininkų darbo tvarkos aprašas;
 4. Dokumentų, kurių reikia leidimams gauti ir lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti, pateikimo rekomendacijos;
 5. Lietuvos lošimo įrenginių registro informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai;
 6. Azartinius lošimus ir loterijas organizuojančioms bendrovėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, tvarkos aprašas;
 7. Įspėjamųjų užrašų pateikimo azartinių lošimų reklamoje tvarkos aprašas.
 8. Lošimo įrenginių ženklinimo specialiu tapatumo ženklu tvarkos aprašas;
 9. Reikalavimai lošimų įrenginiams bei lošimų stalams;
 10. Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėtis ir jų pateikimo tvarkos aprašas;
 11. Minimalios pinigų sumos, skirtos tik lošimų laimėjimų išmokėjimams, investavimo į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius, laikymo banko sąskaitose, bendrovės kasoje ir (arba) tam skirtose lošimo automatų talpyklose tvarkos aprašas;
 12. Nutarimas dėl lošimo priskyrimo lošimo A kategorijos automatu rūšiai (2003-10-03 nutarimas Nr. N-182);
 13. Nutarimas dėl lošimo priskyrimo lošimo A kategorijos automatu rūšiai (2005-09-09 nutarimas Nr. N-168);
 14. Prašymų ir pranešimų formos;
 15. Nutarimas dėl lošimo priskyrimo stalo lošimo – ruletės – rūšiai;
 16. Nutarimas dėl lošimo priskyrimo lošimo B kategorijos automatu rūšiai;
 17. Nutarimas dėl atsisakymo lošimą priskirti A kategorijos automatu rūšiai;
 18. Ne valstybėje narėje akredituotų įstaigų ir jų išduodamų sertifikatų lošimo įrenginiams ir (ar) nuotolinio lošimo įrenginiams pripažinimo tvarkos aprašas;
 19. Nuotolinio lošimo įrenginių ženklinimo specialiu tapatumo ženklu tvarkos aprašas;
 20. Reikalavimai nuotolinio lošimo įrenginiams;
 21. Lošimo organizavimo vietų patalpų apžiūros tvarkos aprašas;
 22. Prieigos prie nuotolinio lošimo įrenginio ir įrangos bei juose saugomos informacijos suteikimo tvarkos aprašas;
 23. Įsakymas dėl nuotolinio lošimo sutarties formos patvirtinimo;
 24. Įsakymas dėl pranešimų apie asmenis, kuriems draudžiama dalyvauti lošimuose pavyzdinių formų patvirtinimo;
 25. Įspėjamųjų užrašų pateikimo lošimų organizavimo vietose ir lošimus organizuojančių bendrovių interneto svetainėse taisyklės;
 26. Pranešimo apie pasikeitusius lošimų organizatoriaus akcininkus, juos kontroliuojančius asmenis, stebėtojų tarybos, valdybos narius, vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) arba kitus asmenis, galinčius tvarkyti lošimų organizatoriaus buhalterinę apskaitą, filialo vadovą tvarkos aprašas;
 27. Prašymų neleisti lošti pateikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos arba lošimų organizatoriui tvarkos aprašas.
 28. Lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos nuostatai;
 29. Lošimų priežiūrai reikalingų skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemos vaizdo įrašų reikalavimai;
 30. Techniniai reikalavimai elektroninei lošimo automatų duomenų valdymo sistemai;
 31. Įmokėtų sumų už dalyvavimą lošime ir išmokėtų laimėjimų ataskaitos forma, Lošimų A ir/arba B kategorijos automatais vykdomų nuotolinio lošimo įrenginiais įmokėtų sumų už dalyvavimą lošime, išmokėtų laimėjimų ir laimėjimų fondo ataskaitos forma;
 32. Prašymo išduoti licenciją organizuoti lošimus forma;
 33. Prašymo papildyti / pakeisti leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) forma; Prašymo papildyti / pakeisti leidimą organizuoti nuotolinius lošimus forma;
 34. Lažybų ar totalizatoriaus punkto patalpų patikrinimo klausimyno, Automatų ar bingo salono patalpų patikrinimo klausimyno, Lošimo namų (kazino) patalpų patikrinimo klausimyno, Grįžtamojo (pakartotinio) lošimų organizavimo vietos patalpų patikrinimo akto formos
 35. Azartinius lošimus ir loterijas organizuojančioms bendrovėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, tvarkos aprašas
 36. Lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai konkrečių rekomendacinių vertinimo kriterijų sąrašas.

 

Loterijų organizavimo veiklą reguliuojantys teisės aktai 

 1. Įspėjamųjų užrašų pateikimo loterijos bilietų platinimo vietose, interneto svetainėse ir telefono ryšiu tvarkos aprašas;
 2. Lošimo organizavimo reglamento ir loterijų taisyklių rengimo metodinės rekomendacijos;
 3. Azartinius lošimus ir loterijas organizuojančioms bendrovėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, tvarkos aprašas.
 4. Licencijų organizuoti azartinius lošimus, didžiąsias ir mažąsias loterijas registracijos žurnalų formos;
 5. Didžiųjų loterijų ataskaitų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašas;

 6. Loterijos bilietų, loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazių išrašų, pagal kuriuos išmokėti (išduoti) laimėjimai, bei neišplatintų loterijos bilietų saugojimo ir sunaikinimo taisyklės;
 7. Pranešimo apie pasikeitusius loterijų organizatoriaus dalyvius, kontrolės ir valdymo organų narius, vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) arba kitus asmenis, galinčius tvarkyti loterijų organizatoriaus buhalterinę apskaitą, loterijų organizatorių kontroliuojančius asmenis tvarkos aprašas;
 8. Loterijų priežiūrai reikalingų skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemos vaizdo įrašų kokybės reikalavimai;
 9. Loterijos įrenginių, naudojančių programinę įrangą, registravimo tvarkos aprašas;
 10. Ne valstybėje narėje akredituotų sertifikavimo įstaigų ir jų išduodamų loterijos įrenginių programinės įrangos atitikties sertifikatų pripažinimo tvarkos aprašas;
 11. Prašymo išduoti licenciją organizuoti loterijas forma;
 12. Laimėjusių loterijos bilietų saugojimo ir neišplatintų loterijos bilietų saugojimo ir sunaikinimo tvarkos aprašas;
 13. Reikalavimai loterijos įrenginių programinei įrangai;
 14. Minimalios pinigų sumos, skirtos tik loterijų laimėjimų išmokėjimams, laikymo tvarkos aprašas;
 15. Dokumentų ir informacijos apie loterijos bilietų spausdinimo metu taikomas kontrolės procedūras pateikimo tvarkos aprašas;
 16. Įspėjamųjų užrašų pateikimo loterijos bilietų platinimo vietose, interneto svetainėse ir telefono ryšiu tvarkos aprašas;
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-29