Veiklos sritys

Lošimų priežiūros tarnyba yra valstybinė institucija, prižiūrinti ir kontroliuojanti azartinius lošimus ir didžiąsias loterijas organizuojančių subjektų veiklą Lietuvos Respublikoje.

Lošimų priežiūros tarnyba:
– išduoda licencijas organizuoti lošimus ir didžiąsias loterijas bei sustabdo ar panaikina  jų galiojimą;
– išduoda leidimus atidaryti lošimo automatų ar bingo salonus arba lošimo namus (kazino), šiuos leidimus papildo, pakeičia ir panaikina jų galiojimą;
– leidžia steigti totalizatoriaus ir lažybų punktus bei panaikina leidimų steigti totalizatoriaus ir lažybų punktus galiojimą;
– tvarko Lietuvos lošimo įrenginių registrą;
– rengia lošimų ir loterijų organizavimą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
– kontroliuoja, kaip lošimų ir didžiųjų loterijų organizatoriai laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių lošimų ir loterijų organizavimą, reikalavimų;
– priima asmenų, tiesiogiai atvykusių į Priežiūros tarnybą, prašymus neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose ir įregistruoja juos į Apribojusių savo galimybę lošti registro asmenų duomenų bazę.

 

Plačiau su Lošimų priežiūros tarnybos vykdoma veikla nurodomose srityse galima susipažinti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-14