Tarnybiniai nusižengimai

2017-06-26

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) valstybės tarnautojui pažeidus Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 3 straipsnio 2 dalies 8 punktą, VTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktą, Priežiūros tarnybos vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Priežiūros tarnybos direktoriaus 2013 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-43, 25.1 ir 25.3 papunkčius ir Priežiūros tarnybos Kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo, patvirtinto Priežiūros tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-18, 7.5 papunktį ir padarius tarnybinį nusižengimą, Priežiūros tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. P-26 buvo paskirta tarnybinė nuobauda – papeikimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-20