Prašymai

Pažymos apie asmeniui taikomą/netaikomą apribojimą lošti gavimo instrukcija (galioja nuo 2017 m. gegužės 1 d.)

 

 

Antraštė Patvirtinimo data Dokumento Tipas Dydis
Prašymas įregistruoti lošimo įrenginį 2013-08-22 41 kB
Prašymas įregistruoti lošimo įrenginį, kuris bus naudojamas mokymo tikslams 2013-08-22 32 kB
Prašymas pakeisti ar papildyti registro duomenis 2013-08-22 41 kB
Prašymas suteikti registro duomenis 2012-03-21 35 kB
Prašymas pataisyti registro duomenis 2012-03-21 40 kB
Duomenų teikėjų prašymas suteikti registro duomenis 2012-03-21 35 kB
Pranešimas apie registro duomenų pasikeitimą 2012-03-21 45 kB
Prašymas išregistruoti registro duomenis 2012-03-21 42 kB
Prašymas patvirtinti lošimo įrenginio tipą 2012-03-21 38 kB
Pranešimas apie lošimo įrenginio įregistravimą registre 2012-03-21 34 kB
Lošimo įrenginio apskaitos žurnalas 2012-03-12 112 kB
Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėtis ir jų pateikimo Valstybinei lošimų priežiūros Komisijai tvarka 2005-11-11   57 kB

Prašymo pripažinti ne valstybėje narėje akredituotą įstaigą ir jos išduodamus sertifikatus lošimo įrenginiams ir (ar) nuotolinio lošimo įrenginiams forma

2015-10-05 38 kB
Prašymo išduoti pažymą dėl savanoriško savęs apribojimo nuo azartinių lošimų forma (duomenys iki 2017 m. gegužės 1 d.) 2016-04-18   32 kB
Ketinimo eksploatuoti žaidimo automatą (-us) deklaracijos forma 2019-05-01   20 kB
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-17