>
2023-01-02

Skirta bauda UAB ,,Top Sport"

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) lošimų organizatoriui UAB „Top Sport“ (toliau – bendrovė) skyrė 15 000 Eur baudą už netinkamą skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemos įrengimą bendrovės lažybų punkte ir automatų salone adresu Žirmūnų g. 2 Vilniuje bei vaizdo įrašų, susijusių su bendrovės atliktu patikrinimu, neišsaugojimą.

Patikrinimo metu nustatyta, kad bendrovės pateiktuose vaizdo įrašuose, fiksuojančiuose lažybų punkto ir automatų salono, adresu Žirmūnų g. 2 Vilniuje, kasą, vaizdas yra neryškus, aiškiai nėra matomi darbuotojų atliekami veiksmai, asmenų paduodami pinigai, vaizdo kameros įrengtos tokiu būdu, jog peržiūrint vaizdo įrašus, ne visada matėsi, kokia pinigų suma yra priimama ir / ar išmokama, todėl bendrovė pažeidė Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau – ALĮ) 15 straipsnio 2 ir 3 dalies reikalavimą (vaizdo įrašuose atliekami veiksmai su pinigais turi aiškiai matytis). Taip pat bendrovė neišsaugodama dalies vaizdo įrašų, susijusių su bendrovės atliktu patikrinimu, pažeidė ALĮ 15 straipsnio 5 dalies reikalavimą vaizdo įrašus saugoti iki lošimus organizuojančios bendrovės patikrinimo pabaigos.

Priežiūros tarnybos priimami sprendimai nėra galutiniai bei gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Galimus pažeidimus nagrinėja ir siūlymus sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo teikia Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta Patariamoji komisija sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo priimti.

Visus Patariamosios komisijos sprendimus galite rasti mūsų svetainėje.