2023-03-31

Prisidedame prie korupcijai atsparios aplinkos kūrimo

Š. m. kovo 23 d. Lošimų priežiūros tarnybos atstovas dalyvavo iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ nuotoliniame renginyje „Rizikų valdymas: galimybės kuriant korupcijai atsparią aplinką“, kuris buvo skirtas asmenims,  kurie savo įstaigose ar įmonėse atsakingi už skaidrios aplinkos kūrimą bei interesų konfliktų valdymą.

Renginio metu pranešėjai - Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos,  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VĮ Turto banko atstovai – dalinosi praktine patirtimi, kaip jų įstaigose kuriama korupcijai atspari aplinka, dalijosi ekspertinėmis žiniomis ir praktiniais pavyzdžiais. Kalbėta apie interesų konfliktų rizikos valdymą, įstaigos vadovų ir įgaliotų asmenų vaidmens ir įsitraukimo svarbą valdant šias rizikas. Taip pat dalintasi patirtimi viešųjų ir privačių interesų derinimą, kas yra be galo svarbu viešajame sektoriuje siekiant visuomenės pasitikėjimo valstybinėmis ir valdžios institucijomis.

Plačiau apie renginį – „Skaidrumo akademijos“ puslapyje.

Lošimų priežiūros tarnyba, vykdydama savo veiklą, laikosi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos srities teisės aktų reikalavimų, aukštų standartų, kuriant korupcijai atsparią aplinką, netoleruoja neteisėto atlygio ar kitų korupcijos apraiškų, užtikrina skaidrų veiklos vykdymą ir administracinių paslaugų teikimą, didina įstaigos darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, periodiškai organizuodama antikorupcinio švietimo seminarus darbuotojams, dalyvauja panašiose iniciatyvose.