2023-01-09

Policijos pareigūnai gilinosi į nuotolinių lošimų reglamentavimo ir reikalavimų organizatoriams specifiką

Š. m. sausio 6 d. Lietuvos kriminalinės policijos biuro Kriminalinės žvalgybos mokymo centro prašymu Lošimų priežiūros tarnybos specialistai surengė nuotolinį seminarą/mokymus, skirtus supažindinti su nuotolinių lošimų organizavimu. Mokymuose dalyvavo virš 60 policijos pareigūnų iš visos Lietuvos.

Mokymų metu apžvelgti teisės aktai, reglamentuojantys azartinius lošimus Lietuvos Respublikoje. Policijos darbuotojai supažindinti su informacija, susijusia su Lietuvos Respublikoje veikiančių licencijuotų azartinių lošimų organizatorių veikla, organizuojant lošimus internete, taip pat trumpai pristatyta informacija apie nelegalių lošimų Lietuvos Respublikoje organizatorius bei apie dalyvavimo tokiose bendrovėse grėsmes.

Išsamiau kalbėta apie nuotolinio lošimo sutartis tarp lošėjo ir lošimų bendrovės  - reikalavimus sutartims, jose esančiai informacijai, asmens tapatybės tikrinimo reikalavimą, sudarant nuotolinio lošimo sutartį bei įstatyminius ribojimus lošimo paslaugoms teikti ar dalyvauti lošimuose (lošėjo amžiaus ribojimas; šalis, kurioje gyvena lošėjas; asmenys pateikę prašymus į Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registrą), supažindinta su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų normų laikymosi sutartiniuose santykiuose tarp lošėjų ir organizatorių reikalavimais, aptarti praktikoje pasitaikantys pažeidimai. 

Policijos pareigūnai taip pat supažindinti su finansinių operacijų lošėjų lošimų sąskaitose specifika, apskaita, ribojimais, praktikoje pasitaikančiais pažeidimais bei kokią informaciją bendrovės privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai. Priežiūros tarnybos specialistai taip pat papasakojo apie nuotolinius lošimus, galimus sukčiavimo būdus, sutartas rungtynes, už kurias atliekami statymai.