>
2021-02-05

Kaip kito lošimų pajamos 2020 m.? Naujausi veiklos rezultatai

Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių 2020 m. veiklos rezultatai:

Vertinant 2020 metų bendrųjų lošimų pajamas (toliau – GGR), gautas iš azartinių lošimų, su 2019 metų tuo pačiu laikotarpiu, jos sumažėjo 8,1 procento (9,1 mln. Eur).

GGR iš lošimų vietų sumažėjo – 39,07 proc. (28,2 mln. Eur), o GGR iš nuotolinių lošimų padidėjo 47,08 proc. (19,1 mln. Eur).

2020 m. GGR (103 507 297 Eur) atitinkamai pasiskirsto:

42 proc. iš lošimų vietų ir 58 proc. nuotolinių lošimų. Detalesnis pasiskirstymas pagal lošimų rūšis pavaizduotas kartu pateiktame paveikslėlyje.

Per 2020 m. didžiųjų loterijų bilietų parduota 1,7 proc. mažiau nei per 2019 metų tą patį laikotarpį. Didžiųjų loterijų organizatorių veiklos rezultatas sumažėjo 5,9 proc. (2,96 mln. Eur).

Išsamesnius duomenis galite rasti mūsų puslapyje:

Lošimų organizatorių veiklos rodikliai

Loterijų organizatorių veiklos rodikliai