Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Didžiųjų loterijų ataskaitų pildymo tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo reglamento projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių patikrinimo taisyklių projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

Prašymų neleisti lošti pateikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos arba lošimų organizatoriui tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių patikrinimo taisyklių projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

Azartinius lošimus organizuojančioms bendrovėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

Loterijas organizuojančioms bendrovėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

 

2018-02-02 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2018-05-11 Lošimus organizuojančių bendrovių konsultavimo lošimų organizavimo vietose tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2018-07-10 Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. DI-771 ,,Dėl Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2018-07-11 Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. DI-231 „Dėl nuotolinio lošimo organizavimo reglamento rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2018-07-11 Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. DI-528 „Dėl dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

 

2019-01-16 Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. DI-764 „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliekamų tyrimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2019-03-01 Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų baudų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2019-04-30 Ketinimo eksploatuoti žaidimo automatus deklaracijoje pateiktos informacijos patikrinimo ir žaidimo automatų dokumentų išdavimo tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2019-04-30 Įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. DI-764 „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliekamų tyrimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

2019-04-30 Azartinių lošimų, didžiųjų loterijų ir žaidimų žaidimo automatais organizatorių patikrinimo taisyklių projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-30