BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

  • 1.

   Ar su nelegalią nuotolinių lošimų veiklą Lietuvos Respublikoje vykdančiu subjektu negali būti vykdomi tik mokėjimai, susiję su atsiskaitymais už dalyvavimą nelegalios lošimų veiklos vykdytojų organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose, laimėjimų išmokėjimais, statomų sumų priėmimais nelegaliai lošimus organizuojančio subjekto naudai, ar apskritai visi bet kokio pobūdžio mokėjimai už bet kokias paslaugas iš/į nelegalią nuotolinių lošimų veiklą Lietuvos Respublikoje vykdančio subjekto banko sąskaitą?

   Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pažymi, kad Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 207 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, jog mokėjimo, kredito ar kitai finansų įstaigai duodami nurodymai „nutraukti mokėjimus ar kitas finansines operacijas, susijusias su nelegalią nuotolinių lošimų veiklą Lietuvos Respublikoje vykdančiu subjektu, įskaitant atsiskaitymus už dalyvavimą nelegalios lošimų veiklos vykdytojų organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose, laimėjimų išmokėjimus, statomų sumų priėmimus nelegaliai lošimus organizuojančio subjekto naudai“.

   Atsižvelgiant į tai, su nelegalią nuotolinių lošimų veiklą Lietuvos Respublikoje vykdančiu subjektu turi būti nutrauktos visos finansinės operacijos, t. y. negali būti vykdomi jokie mokėjimai, susiję su atsiskaitymais už dalyvavimą nelegalios lošimų veiklos vykdytojų organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose, laimėjimų išmokėjimais, statomų sumų priėmimais nelegaliai lošimus organizuojančio subjekto naudai, o taip pat negali būti vykdomi ir kitokio pobūdžio mokėjimai (pvz. pagal sąskaitas-faktūras su paslaugas teikiančiomis įmonėmis (buhalterinė apskaita, teisinės paslaugos, atsiskaitymai už interneto paslaugas ar kt.) ar pagal pasirašytą sutartį (darbo sutartį ir kt.). Be to, mokėjimai negali būti nei įskaitomi į banko sąskaitą iš nelegalios lošimų veiklos vykdytojų banko sąskaitų, nei vykdomi į nelegalios lošimų veiklos vykdytojų banko sąskaitas.

   Atnaujinta: 2019 12 17

  • 2.

   Laba diena norėčiau sužinoti kas gamina momentinės loterijos bilietus, ar tam licenzija reikalinga ir t.t ačiū.

   Loterijų įstatymas nenustato jokių reikalavimų momentinių (ar bet kokių kitų iš anksto atspausdinamų) bilietų gamintojui. Todėl loterijų organizatoriai gali pasirinkti bet kokį asmenį (fizinį ar juridinį) kuris pagamins loterijos bilietus, atitinkančius tos loterijos taisykles ir nustatytas apsaugos priemones.

   Atnaujinta: 2018 04 12

  • 3.

   Kokius dokumentus turi pateikti bendrovė, norėdama gauti licenciją organizuoti didžiąją loteriją?

   DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LOTERIJOS ORGANIZAVIMO LICENCIJAI GAUTI

   Bendrovė, norinti gauti loterijos organizavimo licenciją, pateikia Priežiūros komisijai prašymą, kuriame nurodomas:
   – bendrovės pavadinimas,
   – kodas,
   – buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai,
   – pageidaujamos gauti licencijos rūšis,
   – bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgalinimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo data, išvardijami pridedami dokumentai.
   Kartu su prašymu išduoti loterijos organizavimo licenciją pateikiami šie dokumentai ir informacija:
   1. notaro patvirtintos bendrovės steigimo dokumentų (bendrovės įstatų, steigimo sandorio (steigimo sutarties ar steigimo akto) arba bendrųjų nuostatų) kopijos. Tuo atveju, jei prašymą teikia akcinė bendrovė, papildomai pateikiama steigimo ataskaitos kopija;
   2. notaro patvirtinta bendrovės įregistravimo pažymėjimo kopija;
   3. dokumentai, patvirtinantys nuosavo kapitalo suformavimą, apmokėjimą ir disponavimą juo.
   4. duomenys apie bendrovės dalyvius, stebėtojų tarybos, valdybos narius, administracijos vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį), nurodant jų vardus ir pavardes, asmens kodus, deklaruotą gyvenamąją vietą, juridinio asmens pavadinimą, kodą ir buveinės adresą (jeigu dalyvis yra juridinis asmuo):
   4.1. bendrovės vadovo patvirtintas sąrašas, kuriame nurodomi duomenys apie bendrovės dalyvius, stebėtojų tarybos, valdybos narius, administracijos vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį), nurodant jų duomenis: vardą ir pavardę, asmens kodą, deklaruotą gyvenamąją vietą; juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (jeigu dalyvis yra juridinis asmuo).
   Jeigu bendrovės dalyvis yra juridinis asmuo, pateikiami duomenys apie jį kontroliuojančius asmenis;
   4.2. bendrovės vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais bei bendrovės spaudu patvirtintos akcininkų registravimo knygos arba (ir) sąskaitų tvarkytojų sąskaitų išrašų kopijos;
   4.3. 4 punkte nurodytų fizinių asmenų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens identifikavimo kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos;
   5. dokumentas, patvirtinantis, kad už loterijos licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (pateikiamas iki bendrovei bus išduota nustatytos formos loterijos organizavimo licencija).

   Atnaujinta: 2018 04 12

  • 4.

   Kodėl kai kurios interneto svetainės, kuriose yra vykdomi nuotoliniai lošimai, yra blokuojamos?

   Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau – ALĮ) 2 straipsnio 23 dalyje nustatyta, kad „nelegalios lošimų veiklos vykdytojas – asmuo, kuris organizuoja lošimus neturėdamas licencijos organizuoti lošimus ir atitinkamo lošimų veiklos leidimo, arba asmuo, kuris organizuoja lošimus turėdamas licenciją organizuoti lošimus, tačiau neturėdamas atitinkamo lošimų veiklos leidimo“. Vadovaujantis ALĮ 207 straipsnio 1 dalimi Priežiūros tarnyba, atlikusi tyrimą ir nustačiusi, kad nelegalios lošimų veiklos vykdytojas Lietuvos Respublikoje organizuoja nuotolinius lošimus, turi teisę duoti privalomus nurodymus tinklo paslaugų teikėjui panaikinti galimybę pasiekti informaciją, kuri naudojama siekiant nelegaliai vykdyti lošimus. Taigi, kai kurios interneto svetainės yra blokuojamos dėl jose vykdomų nelegalių nuotolinių lošimų.

   Priežiūros tarnybos interneto svetainės http://lpt.lrv.lt/ skiltyje „Nelegalios lošimų veiklos vykdytojai“ yra skelbiamas nelegalios lošimų veiklos vykdytojų sąrašas (sąrašas yra nuolatos atnaujinamas) Lietuvos Respublikoje.

   Atnaujinta: 2018 04 12

  • 5.

   Kur galima sužinoti konkrečius lošimo įrenginių tipus, kuriuos leidžiama eksploatuoti Lietuvos Respublikoje?

   Tai galite sužinoti mūsų svetainėje, įėję į skitį „Registras“. Ten rasite nuorodą „Patvirtinti lošimo įrenginių tipai“.

   Atnaujinta: 2018 04 12

  • 6.

   Kokius dokumentus turi pateikti bendrovė, norėdama gauti leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino)?

   DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LOŠIMO ORGANIZAVIMO LEIDIMAMS GAUTI

   Bendrovė, pageidaujanti gauti lošimo organizavimo leidimą, pateikia Priežiūros komisijai prašymą, kuriame nurodoma:
   – bendrovės pavadinimas,
   – kodas,
   – buveinės adresas,
   – telefono ir fakso numeriai,
   – numatomos lošimų organizavimo vietos adresas, telefono numeris,
   – numatomų organizuoti lošimų rūšys,
   – lošimo organizavimo licencijos išdavimo data ir numeris (jei lošimo organizavimo leidimas išduodamas lošimo organizavimo licenciją turinčiai bendrovei),
   – bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgalinimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo data, išvardijami pridedami dokumentai.
   Kartu su prašymu išduoti lošimo organizavimo leidimą pateikiami šie dokumentai ir informacija:
   1. lošimų organizavimo reglamentai;
   2. lošimo įrenginių aprašymas (nurodomas numatomų eksploatuoti lošimo įrenginių tipas, gamintojas, pagaminimo metai ir mėnuo, kiekvieno numatomo eksploatuoti lošimo įrenginio serija ir numeris);
   3. dokumentai, patvirtinantys bendrovės nuosavybės teisę į numatomus eksploatuoti lošimo įrenginius, arba šių įrenginių įsigijimo išperkamosios nuomos (lizingo) būdu sutarčių kopijos:
   3.1. pirkimo–pardavimo sutarties ar kito sandorio, patvirtinančio bendrovės nuosavybės teisę į numatomus eksploatuoti lošimo įrenginius arba šių įsigijimą, kopijos;
   3.2. išrašas iš bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų ar kiti dokumentai, patvirtinantys įrenginių įsigijimą, apmokėjimą bei disponavimą jais (muitinės deklaracijų, važtaraščių, banko pavedimų, kasos išlaidų orderių kopijos, kiti dokumentai).
   4. numatomų eksploatuoti lošimo įrenginių skaičius;
   5. akredituotų įstaigų (laboratorijų) išduotų sertifikatų, patvirtinančių, kad numatomi eksploatuoti lošimo įrenginiai atitinka Azartinių lošimų įstatymo ir Priežiūros komisijos nustatytus reikalavimus, kopijos;
   6. informacija apie lošimų organizavimo vietą:
   6.1. detalus patalpų, kuriose norima gauti lošimo organizavimo leidimą organizuoti lošimus, planas, kuriame nurodytas planuojamas lošimo įrenginių bei su lošimu susijusios įrangos išdėstymas;
   6.2 informacija, ar numatomoje lošimų organizavimo vietoje bus keičiama valiuta, organizuojama restoranų, barų, koncertinė veikla. Šiuo atveju pateikiama patalpų nuomos sutarties kopija;
   6.3. dokumentai, patvirtinantys, kad numatomos lošimų organizavimo vietos patalpos atiduotos eksploatuoti.
   7. dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisę į patalpas, kuriose numatoma organizuoti lošimus, arba šių patalpų nuomos ar išperkamosios nuomos sutarties kopijos bei išrašas iš viešojo registro apie tokio sandorio įregistravimą;
   8. taisyklės, nustatančios įėjimo į automatų, bingo salonus arba lošimo namus (kazino) užmokestį, jo mokėjimo tvarką (jeigu užmokestis bus imamas);
   9. bendrovės vadovo pasirašytas lošimo automatų, bingo salonų arba lošimo namų (kazino) (numatomos lošimų organizavimo vietos) administracijos vadovo, jo pavaduotojų, vyriausiųjų finansininkų ir lošėjus aptarnaujančio personalo sąrašas, kuriame nurodomi vardai, pavardės, asmens kodai. Šiuo atveju pateikiamas sąrašas tų darbuotojų, kurie dirbs lošimo automatų, bingo salonuose arba lošimo namuose (kazino), jei bus išduotas lošimo organizavimo leidimas. Taip pat su sąrašu pateikiamos nurodytų fizinių asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens identifikavimo kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos;
   10. savivaldybės tarybos sutikimas savivaldybės teritorijoje steigti lošimo namus (kazino) (tuo atveju, jei į Priežiūros komisiją kreipiasi bendrovė, norinti gauti leidimą atidaryti lošimo namus (kazino));
   11. dokumentai, reglamentuojantys piniginių lėšų ir žetonų arba bingo kortelių apskaitos tvarką lošimo organizavimo vietoje;
   12. dokumentai (banko, vertybinių popierių sąskaitų išrašai, balansas, sudarytas prašymo pateikimo dieną, kiti buhalteriniai dokumentai), patvirtinantys, kad bendrovė įvykdė Priežiūros komisijos patvirtintos Azartinių lošimų įstatyme nustatyto dydžio minimalios pinigų sumos, skirtos tik lošimų laimėjimų išmokėjimams, investavimo į Vyriausybės vertybinius popierius, laikymo banko sąskaitose, bendrovės kasoje ir (arba) tam skirtose lošimo automatų talpose tvarkos reikalavimus;
   13. informacija apie visus pasikeitimus dokumentuose, kurių reikia lošimo organizavimo licencijai gauti, įvykusius per laikotarpį nuo prašymo išduoti lošimo organizavimo licenciją pateikimo iki prašymo išduoti lošimo organizavimo leidimą pateikimo (jei prašymas išduoti lošimo organizavimo leidimą pateikiamas po prašymo išduoti lošimo organizavimo licenciją);
   14. dokumentas, patvirtinantis, kad už lošimo organizavimo leidimo išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava.

   Atnaujinta: 2018 04 12

  • 7.

   Ar pagal LR įstatymus galima organizuoti šunų ir žirgų lenktynių totalizatorių? Jei taip, tai galbūt jau Lietuvoje kas nors užsiima tokia veikla? Dėkoju už atsakymą.

   Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme ( Žin., 2001, 43-1495) totalizatorius apibrėžiamas kaip atskira lošimo rūšis – sporto varžybų rezultatų spėjimas, kai laimėjimo dydis priklauso nuo lošėjo įmokėtos sumos ir lažybų tarpininko iš anksto nustatyto lažybų santykio koeficiento.
   Jūsų minimų sporto varžybų – šunų ir žirgų lenktynių – pagrindu galima organizuoti totalizatorių. Lošimų organizavimo tvarka ir sąlygos reglamentuotos minėtame Azartinių lošimų įstatyme.

   Atnaujinta: 2018 04 12

  • 8.

   Kokius dokumentus turi pateikti bendrovė, norėdama gauti licenciją organizuoti azartinius lošimus?

   DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LOŠIMO ORGANIZAVIMO LICENCIJAI GAUTIBendrovė, norinti gauti lošimo organizavimo licenciją, pateikia Valstybinei lošimų priežiūros komisijai (toliau – Priežiūros komisija) prašymą, kuriame nurodomas:
   – bendrovės pavadinimas,
   – kodas,
   – buveinės adresas,
   – telefono ir fakso numeriai,
   – pageidaujamos gauti lošimo organizavimo licencijos rūšis,
   – bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgalinimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo data, išvardijami pridedami dokumentai.
   Kartu su prašymu išduoti lošimo organizavimo licenciją pateikiami šie dokumentai ir informacija:
   1. notaro patvirtintos bendrovės steigimo dokumentų (bendrovės įstatų, steigimo sandorio (steigimo sutarties ar steigimo akto) arba bendrųjų nuostatų) kopijos. Tuo atveju, jei prašymą teikia akcinė bendrovė, papildomai pateikiama steigimo ataskaitos kopija;
   2. notaro patvirtinta bendrovės įregistravimo pažymėjimo kopija;
   3. paskutinių ir einamųjų metų finansinė atskaitomybė kartu su atestuoto auditoriaus išvadomis (jeigu lošimų veikla numato verstis veikianti bendrovė) ir bendrovės balansas (jeigu lošimų veikla ketina verstis įsteigta nauja ir veiklos nevykdžiusi bendrovė);
   4. dokumentai, patvirtinantys įstatinio kapitalo suformavimą, apmokėjimą ir disponavimą juo, taip pat dokumentai, patvirtinantys, kad bendrovės nuosavas kapitalas – ne mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo:
   4.1. akcijų pirkimo–pardavimo ar kitų sutarčių bei apmokėjimo už akcijas dokumentų kopijos;
   4.2. akcininkų susirinkimo nutarimo dėl sutikimo parduoti akcijas kopija;
   4.3. banko pavedimų ir sąskaitų išrašų kopijos, patvirtintos banko spaudu ir banko darbuotojo parašu; apmokėjus už akcijas nepiniginiu įnašu – turto įsigijimą ir nuosavybės teisę į jį patvirtinančių dokumentų kopijos, turto vertinimo ataskaitos, atitinkančios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytus reikalavimus, kopija;
   4.4. turto perdavimo bendrovei akto kopija;
   4.5. akcininkų susirinkimo nutarimo dėl turtinio įnašo įvertinimo kopija;
   4.6. turto registravimo dokumentų (jei turtas yra registruojamas viešame registre) kopijos;
   4.7. aiškinamasis raštas, pasirašytas bendrovės vadovo ir vyriausiojo finansininko, apie įstatinio kapitalo suformavimą bei dokumentai, patvirtinantys, kad bendrovės nuosavas kapitalas yra ne mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo;
   5. duomenys apie bendrovės akcijų savininkus, stebėtojų tarybos, valdybos narius, bendrovės vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį finansininką, nurodant jų vardus, pavardes, asmens kodus, bendrovės pavadinimą ir adresą (jeigu akcininkas yra juridinis asmuo), kapitalo dalį, dalyvavimą kitų įmonių valdyme:
   5.1. bendrovės vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais bei bendrovės spaudu patvirtintos akcininkų registravimo knygos arba (ir) sąskaitų tvarkytojų sąskaitų išrašų kopijos;
   5.2. bendrovės vadovo ir vyriausiojo finansininko pasirašyta pažyma, kurioje nurodomi duomenys apie bendrovės akcijų savininkus, stebėtojų tarybos, valdybos narius, bendrovės vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį finansininką, nurodant jų vardus, pavardes, asmens kodus, bendrovės pavadinimą ir adresą (jeigu akcininkas yra juridinis asmuo), kapitalo dalį, dalyvavimą kitų įmonių valdyme;
   5.3. 5 punkte nurodytų fizinių asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens identifikavimo kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos.
   Jeigu bendrovės akcininkas yra juridinis asmuo, pateikiami duomenys apie jį kontroliuojančius asmenis;
   6. dokumentai ir informacija apie bendrovės steigėjų ir akcininkų lėšų, naudojamų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmę:
   6.1. deklaracijų, nurodytų Gyventojų turto deklaravimo, Vienkartinio gyventojų turto deklaravimo įstatymuose ar kituose teisės aktuose, kopijos;
   6.2. kiti dokumentai, galintys paliudyti lėšų, naudojamų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmę.
   7. informacija, ar bendrovė yra kitų įmonių steigėja ar dalyvė;
   8. dokumentas, patvirtinantis, kad už lošimo organizavimo licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (pateikiamas iki bendrovei bus išduota nustatytos formos lošimo organizavimo licencija).

   Atnaujinta: 2018 04 12