BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

  • 1.

   Ar su nelegalią nuotolinių lošimų veiklą Lietuvos Respublikoje vykdančiu subjektu negali būti vykdomi tik mokėjimai, susiję su atsiskaitymais už dalyvavimą nelegalios lošimų veiklos vykdytojų organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose, laimėjimų išmokėjimais, statomų sumų priėmimais nelegaliai lošimus organizuojančio subjekto naudai, ar apskritai visi bet kokio pobūdžio mokėjimai už bet kokias paslaugas iš/į nelegalią nuotolinių lošimų veiklą Lietuvos Respublikoje vykdančio subjekto banko sąskaitą?

   Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pažymi, kad Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 207 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, jog mokėjimo, kredito ar kitai finansų įstaigai duodami nurodymai „nutraukti mokėjimus ar kitas finansines operacijas, susijusias su nelegalią nuotolinių lošimų veiklą Lietuvos Respublikoje vykdančiu subjektu, įskaitant atsiskaitymus už dalyvavimą nelegalios lošimų veiklos vykdytojų organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose, laimėjimų išmokėjimus, statomų sumų priėmimus nelegaliai lošimus organizuojančio subjekto naudai“.

   Atsižvelgiant į tai, su nelegalią nuotolinių lošimų veiklą Lietuvos Respublikoje vykdančiu subjektu turi būti nutrauktos visos finansinės operacijos, t. y. negali būti vykdomi jokie mokėjimai, susiję su atsiskaitymais už dalyvavimą nelegalios lošimų veiklos vykdytojų organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose, laimėjimų išmokėjimais, statomų sumų priėmimais nelegaliai lošimus organizuojančio subjekto naudai, o taip pat negali būti vykdomi ir kitokio pobūdžio mokėjimai (pvz. pagal sąskaitas-faktūras su paslaugas teikiančiomis įmonėmis (buhalterinė apskaita, teisinės paslaugos, atsiskaitymai už interneto paslaugas ar kt.) ar pagal pasirašytą sutartį (darbo sutartį ir kt.). Be to, mokėjimai negali būti nei įskaitomi į banko sąskaitą iš nelegalios lošimų veiklos vykdytojų banko sąskaitų, nei vykdomi į nelegalios lošimų veiklos vykdytojų banko sąskaitas.

   Atnaujinta: 2019 12 17

  • 2.

   Kas gamina loterijos bilietus, ar tam reikalinga licencija.

    

   Loterijų organizatorius turi teisę pats pasirinkti loterijos bilietų gamintoją, kuris pagamins ir išspausdins ketinamos organizuoti loterijos bilietus. Licencija loterijos bilietams gaminti nėra reikalinga. Loterijų įstatymas nustato, kad loterijų organizatorius gali platinti loterijos bilietus, išspausdintus taikant patikimas bilietų spausdinimo kontrolės procedūras, kurios leidžia valdyti ir stebėti loterijos bilietų spausdinimo procesą ir užtikrina, kad loterijos bilietai spausdinami laikantis Loterijų įstatymo nuostatų. Už loterijos bilietų atitiktį Loterijų įstatymo nuostatoms atsako loterijų organizatorius.

   Atnaujinta: 2020 12 23

  • 3.

   Kokius dokumentus turi pateikti bendrovė, norėdama gauti licenciją organizuoti loteriją?

   DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LOTERIJOS ORGANIZAVIMO LICENCIJAI GAUTI

   Bendrovė, norinti gauti didžiųjų ar mažųjų loterijų veiklos licenciją (toliau – licencija), Priežiūros tarnybai pateikia šios tarnybos nustatytos formos prašymą išduoti licenciją (prašymo forma) kuriame nurodoma, kokios rūšies licencijos prašoma.

   Kartu su prašymu išduoti licenciją pateikiami šie dokumentai ir informacija:

   1. Dokumentai, patvirtinantys nuosavo kapitalo suformavimą, apmokėjimą ir disponavimą juo:

   1.1. akcijų pirkimo-pardavimo ar kitų sutarčių bei apmokėjimo už akcijas dokumentų kopijos;

   1.2. banko pavedimų ir sąskaitų išrašų kopijos; apmokėjus už akcijas nepiniginiu įnašu – turto perdavimo bendrovei akto kopija;

   1.3. bendrovė, pageidaujanti organizuoti mažąją loteriją ir neturinti pagal įstatymus nuosavo kapitalo, pateikia kredito įstaigos finansinę garantiją.

   2. Dokumentai ir informacija apie bendrovės akcininkų lėšų, naudojamų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmę:

   2.1. deklaracijų, nurodytų Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme, duomenų, kurie būtini akcininkų lėšų, iš kurių suformuotas nuosavas kapitalas, kilmei pagrįsti, kopijos;

   2.2. dovanojimo, pirkimo – pardavimo, paskolų sutarčių kopijos;

   2.3. juridinio asmens balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų kopijos;

   2.4. kiti dokumentai, kuriais patvirtinami lėšų iš kurių suformuotas nuosavas kapitalas, gavimo šaltiniai, kopijos.

   3. Duomenys apie bendrovės dalyvius, stebėtojų tarybos, valdybos narius, vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį):

   3.1. bendrovės vadovo patvirtintas sąrašas, kuriame nurodomi duomenys apie bendrovės dalyvius, stebėtojų tarybos, valdybos narius, vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį)ir kitus asmenis, galinčius tvarkyti bendrovės buhalterinę apskaitą, nurodant jų duomenis: vardą ir pavardę, asmens kodą; juridinio asmens pavadinimas, kodas (jeigu dalyvis yra juridinis asmuo).

   3.2. jeigu bendrovės dalyvis yra juridinis asmuo, pateikiami duomenys apie jį kontroliuojančius asmenis (kontroliuojančio juridinio asmens pavadinimas, kodas ir kontroliuojančių fizinių asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos).

   4. Bendrovės dalyvių, stebėtojų tarybos, valdybos narių, vadovo, jo pavaduotojo, vyriausiojo buhalterio (buhalterio) asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos.

   5. Didžiosios ar mažosios loterijos taisyklių projektas (2 egz.) spausdintine ir redaguojama elektronine (įrašyta į kompiuterinę laikmeną doc, docx formatais) forma. Užsakant elektroninę paslaugą didžiosios loterijos taisyklių projektas pateikiamas tik redaguojama elektronine forma.

   6. Dokumentai ir informacija, kuriais patvirtinama loterijos bilietų spausdinimo metu taikomų kontrolės procedūrų atitiktis Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo 23 straipsnio 6 dalyje nustatytiems reikalavimams:

   6.1. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad procedūros aprašytos, vertinamos ir užtikrinamas jų laikymasis;

   6.2. dokumentai, patvirtinantys, kad procedūrų metu taikomas loterijos bilietų patvirtinimo numerių šifravimas;

   6.3. dokumentai,  patvirtinantys, kad procedūrų metu taikomas informacijos apie laimėjimus ir loterijos bilietų patvirtinimo bylų šifravimas;

   6.4. dokumentai,  patvirtinantys, kad procedūrų metu taikomas išspausdintų loterijos bilietų tikrinimas.

   7. Jei organizuojant didžiąją loteriją, bus naudojama loterijos įrenginio ar įrenginių programinė įranga, pateikiami šie dokumentai ir informacija:

   7.1. loterijos įrenginio ar įrenginių pavadinimas;

   7.2. mokėjimo sąskaitos, kuri bus naudojama loterijų organizatoriaus ir žaidėjo tarpusavio atsiskaitymams, rekvizitai, interneto adresai, telefono ryšio numeriai ar kita kontaktinė informacija, kuri bus naudojama organizuojant loterijas;

   7.3. loterijos įrenginio ar įrenginių programinės įrangos serverių skaitinis kompiuterio (IP) ir prisijungimo adresai, prisijungimo prie loterijos įrenginio ar įrenginių programinės įrangos duomenys, suteikiantys galimybę priežiūros institucijai nekliudomai patikrinti loterijos įrenginio ar įrenginių programinę įrangą ir joje saugomą informaciją;

   7.4. sertifikavimo įstaigos išduotas loterijos įrenginio programinės įrangos atitikties sertifikatas.

   8. Jeigu prašymą išduoti licenciją pateikia užsienio bendrovės – kitoje valstybėje narėje pagal tos valstybės narės teisės aktus įsteigto bet kokios teisinės formos juridinio asmens ar organizacijos, neturinčios juridinio asmens teisių, kuriai toje valstybėje narėje suteikta teisė vykdyti loterijų veiklą, – filialas, turintis buveinę Lietuvos Respublikoje ir atliekantis visas juridinio asmens funkcijas ar dalį jų, kartu su tarnybos nustatytos formos prašymu išduoti licenciją ir 1 – 7 papunkčiuose nurodytais dokumentais ir informacija apie filialą įsteigusią užsienio bendrovę pateikiami:

   8.1. valstybės narės, kurioje užsienio bendrovė yra įsteigta, institucijos, suteikusios teisę užsienio bendrovei vykdyti loterijų veiklą toje valstybėje narėje, rašytinis patvirtinimas arba institucijos išduotas leidimas, patvirtinantys, kad užsienio bendrovė turi teisę vykdyti loterijų veiklą toje valstybėje narėje;

   8.2. užsienio bendrovės rašytinis įsipareigojimas, kad įsteigtas filialas buhalterinės apskaitos ir kitus su filialo vykdoma veikla susijusius dokumentus tvarkys ir laikys filialo buveinėje;

   8.3. duomenys apie filialo vadovą, jo dalyvavimą kitų įmonių valdyme (vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija).

   9. Už didžiųjų ar mažųjų loterijų organizavimo licencijos išdavimą turi būti sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.

   Atnaujinta: 2020 12 17

  • 4.

   Kodėl kai kurios interneto svetainės, kuriose yra vykdomi nuotoliniai lošimai, yra blokuojamos?

   Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau – ALĮ) 2 straipsnio 23 dalyje nustatyta, kad „nelegalios lošimų veiklos vykdytojas – asmuo, kuris organizuoja lošimus neturėdamas licencijos organizuoti lošimus ir atitinkamo lošimų veiklos leidimo, arba asmuo, kuris organizuoja lošimus turėdamas licenciją organizuoti lošimus, tačiau neturėdamas atitinkamo lošimų veiklos leidimo“. Vadovaujantis ALĮ 207 straipsnio 1 dalimi Priežiūros tarnyba, atlikusi tyrimą ir nustačiusi, kad nelegalios lošimų veiklos vykdytojas Lietuvos Respublikoje organizuoja nuotolinius lošimus, turi teisę duoti privalomus nurodymus tinklo paslaugų teikėjui panaikinti galimybę pasiekti informaciją, kuri naudojama siekiant nelegaliai vykdyti lošimus. Taigi, kai kurios interneto svetainės yra blokuojamos dėl jose vykdomų nelegalių nuotolinių lošimų.

   Priežiūros tarnybos interneto svetainės http://lpt.lrv.lt/ skiltyje „Nelegalios lošimų veiklos vykdytojai“ yra skelbiamas nelegalios lošimų veiklos vykdytojų sąrašas (sąrašas yra nuolatos atnaujinamas) Lietuvos Respublikoje.

   Atnaujinta: 2018 04 12

  • 5.

   Kur galima sužinoti konkrečius lošimo įrenginių tipus, kuriuos leidžiama eksploatuoti Lietuvos Respublikoje?

   Tai galite sužinoti mūsų svetainėje, įėję į skitį „Registras“. Ten rasite nuorodą „Patvirtinti lošimo įrenginių tipai“.

   Atnaujinta: 2018 04 12

  • 6.

   Kokius dokumentus turi pateikti bendrovė, norėdama gauti leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino)?

   DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LOŠIMO ORGANIZAVIMO LEIDIMAMS GAUTI

   Bendrovė, pageidaujanti gauti lošimo organizavimo leidimą, pateikia Priežiūros komisijai prašymą, kuriame nurodoma:
   – bendrovės pavadinimas,
   – kodas,
   – buveinės adresas,
   – telefono ir fakso numeriai,
   – numatomos lošimų organizavimo vietos adresas, telefono numeris,
   – numatomų organizuoti lošimų rūšys,
   – lošimo organizavimo licencijos išdavimo data ir numeris (jei lošimo organizavimo leidimas išduodamas lošimo organizavimo licenciją turinčiai bendrovei),
   – bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgalinimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo data, išvardijami pridedami dokumentai.
   Kartu su prašymu išduoti lošimo organizavimo leidimą pateikiami šie dokumentai ir informacija:
   1. lošimų organizavimo reglamentai;
   2. lošimo įrenginių aprašymas (nurodomas numatomų eksploatuoti lošimo įrenginių tipas, gamintojas, pagaminimo metai ir mėnuo, kiekvieno numatomo eksploatuoti lošimo įrenginio serija ir numeris);
   3. dokumentai, patvirtinantys bendrovės nuosavybės teisę į numatomus eksploatuoti lošimo įrenginius, arba šių įrenginių įsigijimo išperkamosios nuomos (lizingo) būdu sutarčių kopijos:
   3.1. pirkimo–pardavimo sutarties ar kito sandorio, patvirtinančio bendrovės nuosavybės teisę į numatomus eksploatuoti lošimo įrenginius arba šių įsigijimą, kopijos;
   3.2. išrašas iš bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų ar kiti dokumentai, patvirtinantys įrenginių įsigijimą, apmokėjimą bei disponavimą jais (muitinės deklaracijų, važtaraščių, banko pavedimų, kasos išlaidų orderių kopijos, kiti dokumentai).
   4. numatomų eksploatuoti lošimo įrenginių skaičius;
   5. akredituotų įstaigų (laboratorijų) išduotų sertifikatų, patvirtinančių, kad numatomi eksploatuoti lošimo įrenginiai atitinka Azartinių lošimų įstatymo ir Priežiūros komisijos nustatytus reikalavimus, kopijos;
   6. informacija apie lošimų organizavimo vietą:
   6.1. detalus patalpų, kuriose norima gauti lošimo organizavimo leidimą organizuoti lošimus, planas, kuriame nurodytas planuojamas lošimo įrenginių bei su lošimu susijusios įrangos išdėstymas;
   6.2 informacija, ar numatomoje lošimų organizavimo vietoje bus keičiama valiuta, organizuojama restoranų, barų, koncertinė veikla. Šiuo atveju pateikiama patalpų nuomos sutarties kopija;
   6.3. dokumentai, patvirtinantys, kad numatomos lošimų organizavimo vietos patalpos atiduotos eksploatuoti.
   7. dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisę į patalpas, kuriose numatoma organizuoti lošimus, arba šių patalpų nuomos ar išperkamosios nuomos sutarties kopijos bei išrašas iš viešojo registro apie tokio sandorio įregistravimą;
   8. taisyklės, nustatančios įėjimo į automatų, bingo salonus arba lošimo namus (kazino) užmokestį, jo mokėjimo tvarką (jeigu užmokestis bus imamas);
   9. bendrovės vadovo pasirašytas lošimo automatų, bingo salonų arba lošimo namų (kazino) (numatomos lošimų organizavimo vietos) administracijos vadovo, jo pavaduotojų, vyriausiųjų finansininkų ir lošėjus aptarnaujančio personalo sąrašas, kuriame nurodomi vardai, pavardės, asmens kodai. Šiuo atveju pateikiamas sąrašas tų darbuotojų, kurie dirbs lošimo automatų, bingo salonuose arba lošimo namuose (kazino), jei bus išduotas lošimo organizavimo leidimas. Taip pat su sąrašu pateikiamos nurodytų fizinių asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens identifikavimo kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos;
   10. savivaldybės tarybos sutikimas savivaldybės teritorijoje steigti lošimo namus (kazino) (tuo atveju, jei į Priežiūros komisiją kreipiasi bendrovė, norinti gauti leidimą atidaryti lošimo namus (kazino));
   11. dokumentai, reglamentuojantys piniginių lėšų ir žetonų arba bingo kortelių apskaitos tvarką lošimo organizavimo vietoje;
   12. dokumentai (banko, vertybinių popierių sąskaitų išrašai, balansas, sudarytas prašymo pateikimo dieną, kiti buhalteriniai dokumentai), patvirtinantys, kad bendrovė įvykdė Priežiūros komisijos patvirtintos Azartinių lošimų įstatyme nustatyto dydžio minimalios pinigų sumos, skirtos tik lošimų laimėjimų išmokėjimams, investavimo į Vyriausybės vertybinius popierius, laikymo banko sąskaitose, bendrovės kasoje ir (arba) tam skirtose lošimo automatų talpose tvarkos reikalavimus;
   13. informacija apie visus pasikeitimus dokumentuose, kurių reikia lošimo organizavimo licencijai gauti, įvykusius per laikotarpį nuo prašymo išduoti lošimo organizavimo licenciją pateikimo iki prašymo išduoti lošimo organizavimo leidimą pateikimo (jei prašymas išduoti lošimo organizavimo leidimą pateikiamas po prašymo išduoti lošimo organizavimo licenciją);
   14. dokumentas, patvirtinantis, kad už lošimo organizavimo leidimo išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava.

   Atnaujinta: 2018 04 12

  • 7.

   Ar pagal LR įstatymus galima organizuoti šunų ir žirgų lenktynių totalizatorių? Jei taip, tai galbūt jau Lietuvoje kas nors užsiima tokia veikla? Dėkoju už atsakymą.

   Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme ( Žin., 2001, 43-1495) totalizatorius apibrėžiamas kaip atskira lošimo rūšis – sporto varžybų rezultatų spėjimas, kai laimėjimo dydis priklauso nuo lošėjo įmokėtos sumos ir lažybų tarpininko iš anksto nustatyto lažybų santykio koeficiento.
   Jūsų minimų sporto varžybų – šunų ir žirgų lenktynių – pagrindu galima organizuoti totalizatorių. Lošimų organizavimo tvarka ir sąlygos reglamentuotos minėtame Azartinių lošimų įstatyme.

   Atnaujinta: 2018 04 12

  • 8.

   Kokius dokumentus turi pateikti bendrovė, norėdama gauti licenciją organizuoti azartinius lošimus?

   Gali būti išduodamos licencijos organizuoti šiuos lošimus:

   1) stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais;

   2) lošimus B kategorijos automatais;

   3) bingą;

   4) totalizatorių;

   5) lažybas.

    

   Bendrovė, norinti gauti licenciją organizuoti lošimus (toliau – licencija), Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) pateikia Priežiūros tarnybos nustatytos formos prašymą išduoti licenciją (prašymo forma), kuriame nurodoma, kokios rūšies licencijos prašoma.

   Kartu su prašymu išduoti licenciją bendrovė pateikia šiuos dokumentus ir informaciją:

    

   1. paskutinių ir einamųjų metų finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvadomis (jeigu prašymą teikia veikianti bendrovė) ar bendrovės balansą (jeigu prašymą teikia įsteigta nauja ir veiklos nevykdžiusi bendrovė), išskyrus atvejus, kai bendrovė įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka šiuos dokumentus ir informaciją yra pateikusi Juridinių asmenų registrui;

   2. dokumentus, kuriais patvirtinamas Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau – Azartinių lošimų įstatymas) 13 straipsnyje nurodytas įstatinio kapitalo suformavimas pinigais, apmokėjimas ir disponavimas juo:

   2.1. akcijų pirkimo–pardavimo ar kitų sutarčių ir akcijų apmokėjimo patvirtinimo dokumentų (mokėjimo pavedimų, sąskaitų išrašų) kopijas;

   2.2. kitų dokumentų, kuriais patvirtinamas įstatinio kapitalo suformavimas pinigais, apmokėjimas ir disponavimas juo, kopijas;

   3. dokumentus apie bendrovės akcininkų lėšų, naudotų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmę (pinigų gavimo šaltinius):

   3.1. deklaracijų, nurodytų Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme, duomenų, kurie būtini akcininkų lėšų, iš kurių suformuotas įstatinis kapitalas, kilmei pagrįsti, kopijas;

   3.2. dovanojimo, pirkimo–pardavimo, paskolų sutarčių kopijas;

   3.3. juridinio asmens balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų kopijas;

   3.4. kitų dokumentų, kuriais patvirtinami lėšų, iš kurių suformuotas įstatinis kapitalas, gavimo šaltiniai, kopijas;

   4. duomenis apie bendrovės akcininką kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is):

   4.1. bendrovės akcininką kontroliuojančių asmenų sąrašą, nurodydama fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus arba juridinių asmenų pavadinimus, juridinių asmenų kodus;

   4.2. fizinių asmenų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas;

   5. duomenis apie bendrovės akcininkus, stebėtojų tarybos, valdybos narius, bendrovės vadovą, vadovo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) ir kitus asmenis, galinčius tvarkyti bendrovės buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą:

   5.1. asmenų sąrašą, nurodydama fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus arba juridinių asmenų pavadinimus, juridinių asmenų kodus;

   5.2. fizinių asmenų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas;

   6. informaciją apie 4 ir 5 punktuose nurodytų asmenų dalyvavimą kitų įmonių valdyme, nurodydama įmonės, kurios valdyme dalyvaujama, pavadinimą, juridinio asmens kodą, einamas pareigas, turimą kapitalo dalį;

   7. rašytinį patvirtinimą, kad bendrovė atitinka Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 4 ir 14 dalyse ir 14 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

    

   Jeigu prašymą pateikia užsienio bendrovės – kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pagal tos valstybės narės teisės aktus įsteigto bet kokios teisinės formos juridinio asmens ar organizacijos, neturinčios juridinio asmens teisių, kuriai toje valstybėje narėje suteikta teisė vykdyti lošimų veiklą, – filialas, turintis buveinę Lietuvos Respublikoje ir atliekantis visas juridinio asmens funkcijas ar dalį jų, kartu su 1-7 punktuose nurodytais dokumentais ir informacija apie filialą įsteigusią užsienio bendrovę pateikiami:

    

   1.1. valstybės narės, kurioje užsienio bendrovė yra įsteigta, institucijos, suteikusios teisę užsienio bendrovei vykdyti lošimų veiklą toje valstybėje narėje, rašytinis patvirtinimas arba institucijos išduotas leidimas, patvirtinantys, kad užsienio bendrovė turi teisę vykdyti lošimų veiklą toje valstybėje narėje;

   1.2. užsienio bendrovės rašytinis įsipareigojimas, kad įsteigtas filialas buhalterinės apskaitos ir kitus su filialo vykdoma veikla susijusius dokumentus tvarkys ir laikys filialo buveinėje;

   2. duomenys apie filialo vadovą, jo dalyvavimą kitų įmonių valdyme:

   2.1. vardas, pavardė, asmens kodas;

   2.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

   2.3. įmonės, kurios valdyme dalyvaujama, pavadinimas, juridinio asmens kodas, einamos pareigos, turima kapitalo dalis.

    

   Už licencijos organizuoti lošimus išdavimą turi būti sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.

    

   Atnaujinta: 2020 12 28