Informacija apie Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registrą

Nuo 2017 m. gegužės 1 d. asmenų prašymai neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose registruojami Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre.

2019 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre įregistruoti 10 064 prašymai neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose (2019 m. rugpjūčio 31 d. duomenimis - 9 624 prašymai).

 

Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registras

Informacija apie Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro tvarkymą

Registro veiklos pradžia – 2017 m. gegužės 1 d.

Registro valdytoja yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Registro valdytojas). Registro valdytojas yra Registre kaupiamų ir tvarkomų asmens duomenų valdytojas.

Registro tvarkytoja yra Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Registro tvarkytojas).

Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre tvarkomi asmens duomenys nėra vieši.

Prašymų neleisti lošti pateikimo instrukcija elektroniniu būdu  portale ,,Elektroniniai valdžios vartai“

 Pažymos apie asmeniui taikomą/netaikomą apribojimą lošti gavimo instrukcija

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-01