Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registras

Nuo 2017 m. gegužės 1 d. asmenų prašymai neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose registruojami Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre.

2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre įregistruoti 2580 prašymai neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose, 2018 m. gruodžio 31 d. - 6453 prašymai. 

2019 m. liepos 31 d. duomenimis, Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre įregistruota 9217 prašymų neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose (2019 m. birželio 30 d. duomenimis - 8796 prašymai).

 

Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registras

 

Informacija apie Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro tvarkymą

Registro veiklos pradžia – 2017 m. gegužės 1 d.

Registro valdytoja yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Registro valdytojas). Registro valdytojas yra Registre kaupiamų ir tvarkomų asmens duomenų valdytojas.

Registro tvarkytoja yra Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Registro tvarkytojas).

Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre tvarkomi asmens duomenys nėra vieši.

 

Prašymų neleisti lošti pateikimo instrukcija elektroniniu būdu  portale ,,Elektroniniai valdžios vartai“

 

Pažymos apie asmeniui taikomą/netaikomą apribojimą lošti gavimo instrukcija

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-19