2019-05-23 d. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasitarimas

Data

2019-05-22

Pradžios laikas

09:00

Pabaigos laikas

10:00

1. Dėl „Euloto“, UAB prašymo suderinti didžiosios momentinės internetinio ryšio loterijos „VITAMINŲ MŪŠIS“ taisykles.

Suderinti „Euloto“, UAB didžiosios loterijos „VITAMINŲ MŪŠIS“ taisykles ir priskirti momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai.

 

2. Dėl UAB „UNIGAMES“ prašymo patvirtinti nuotolinio lošimo organizavimo reglamento pakeitimus ir papildymus.

Patvirtinti UAB „Unigames“ nuotolinio lošimo organizavimo reglamento pakeitimus ir papildymus.

 

3. Dėl atlikto UAB „Tete-a-tete“ kazino neplaninio specialiojo patikrinimo pagal 2019 m. vasario 1 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-11.

Konstatuoti, kad atlikus UAB „Tete-a-tete“ kazino neplaninį specialųjį patikrinimą, bendrovė nepažeidė ALĮ 10 straipsnio 21 dalies nuostatų.

 

4. Dėl atlikto UAB „UNIGAMES“ neplaninio specialaus patikrinimo pagal 2019 m. vasario 27 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-18.

Konstatuoti, kad atlikus UAB „Unigames“ neplaninį specialųjį patikrinimą bei vadovaujantis įsakymo dėl mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų 1.1.1.1 ir 1.1.1.6 papunkčiais, bendrovės atsakingam darbuotojui nesurašyti administracinio nusižengimo protokolo dėl konstatuoto azartinių lošimų organizavimo tvarkos pažeidimo. Įspėti bendrovės atsakingą asmenį, kad už pakartotinai per vienerius metus padarytą tapatų konstatuotą teisės aktų reikalavimų pažeidimą, kuris buvo pripažintas kaip mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas, bus taikoma administracinė atsakomybė.

5. Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklos organizavimo klausimų aptarimo.