2019-04-30 d. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasitarimas

Data

2019-04-30

Pradžios laikas

15:00

Pabaigos laikas

16:00

      1. Dėl atlikto UAB ,,Top Sport“ planinio patikrinimo pagal 2018 m. liepos 4 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-49.

       Konstatuoti, kad bendrovė pažeidė Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau – ALĮ) 16 straipsnio 51 dalyje, 15 straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnio 1 dalyje, 202 straipsnio 1 dalyje, Lošimų įrenginių ženklinimo specialiu tapatumo ženklu tvarkos, patvirtintos Priežiūros tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. DI-30 „Dėl Lošimų įrenginių ženklinimo specialiu tapatumo ženklu tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9 punkte, Lošimo įrenginio apskaitos žurnalo pildymo taisyklių, patvirtintų Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. DI-10 „Dėl Lošimo įrenginio apskaitos žurnalo pildymo taisyklių ir šio žurnalo formos patvirtinimo“ 15 punkte, Lietuvos lošimo įrenginių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 530 „Dėl Lietuvos lošimo įrenginių registro įsteigimo ir Lietuvos lošimo įrenginių registro nuostatų patvirtinimo“ 25 punkte nustatytus reikalavimus bei pripažinti šiuos pažeidimus mažareikšmiais teisės aktų reikalavimų pažeidimais.

Taip pat, konstatuoti, kad bendrovė galimai pažeidė Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau -  PPTFPĮ) 9 straipsnio 18 ir 23 dalies nuostatas ir PPTFPĮ 9 straipsnio 18 dalies ir 11 straipsnio 3 dalies nuostatas bei nutarta patikrinimo medžiagą dėl galimų konstatuotų PPTFPĮ pažeidimų perduoti Lošimų  priežiūros  tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijai.

 

     2. Dėl „NOVOMATIC AG“ prašymo patvirtinti lošimo įrenginių tipus.

       Patvirtinti „NOVOMATIC AG“ gaminamų lošimo įrenginių tipus.

 

Papildomi klausimai:

       1. Dėl UAB „Olympic Casino Group Baltija“ prašymo patvirtinti nuotolinio lošimo organizavimo reglamento pakeitimus ir papildymus.

Patvirtinti UAB „Olympic Casino Group Baltija“ nuotolinio lošimo organizavimo reglamento pakeitimus ir papildymus.

 

       2. Dėl UAB Top Sport“ prašymo patvirtinti nuotolinio lošimo organizavimo reglamento papildymus.

Patvirtinti UAB ,,Top Sport“ nuotolinio lošimo organizavimo reglamento papildymus.

 

      3. Dėl UAB „Baltic Bet“ prašymo leisti steigti lažybų punktą Lyros g. 13-7 Šiauliuose.

Leisti UAB „Baltic Bet“ steigti lažybų punktą Lyros g. 13-7 Šiauliuose.