2019-03-07 d. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasitarimas

Data

2019-03-07

Pradžios laikas

09:00

Pabaigos laikas

10:00

        1. Dėl ,,Euloto“, UAB prašymo suderinti didžiosios momentinės netiesioginio ryšio loterijos ,,SUGALVOK NORĄ“ taisyklių pakeitimus ir papildymus.

        Suderinti ,,Euloto“, UAB didžiosios momentinės netiesioginio ryšio loterijos ,,SUGALVOK NORĄ“ taisyklių pakeitimus ir papildymus.

        2. Dėl UAB ,,Tete-a-tete“ kazino prašymo patvirtinti nuotolinio lošimo organizavimo reglamento papildymus. 

        Patvirtinti UAB ,,Tete-a-tete“ kazino nuotolinio lošimo organizavimo reglamento papildymus. 

        3. Dėl atlikto UAB ,,Savas Kazino“ planinio patikrinimo pagal 2018 m. rugpjūčio 14 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-57.

        Konstatuoti, kad bendrovė pažeidė Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 13 straipsnio 5 dalį, 16 straipsnio 6, 8 dalį ir Lošimo įrenginio apskaitos žurnalo pildymo taisyklių, patvirtintų Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. DI-10 „Dėl Lošimo įrenginio apskaitos žurnalo pildymo taisyklių ir šio žurnalo formos patvirtinimo“ 4 punktą.

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. DI-230 „Dėl mažareikšmių azartinius lošimus ir didžiąsias loterijas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų“ 1.1.5 papunkčiu, nutarta tokius pažeidimus laikyti mažareikšmiais teisės aktų reikalavimų pažeidimais, kadangi pažeidimai nesukėlė pavojaus visuomenės, lošėjų teisėms ir teisėtiems interesams bei neturėjo įtakos jų laimėjimui arba pralaimėjimui.

        4. Dėl atlikto UAB „Unigames“ neplaninio patikrinimo pagal 2018 m. gruodžio 5 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-87.

        Konstatuoti, kad bendrovė pažeidė Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 9 dalį.