2019-01-17 d. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasitarimas

Data

2019-01-17

Pradžios laikas

08:30

Pabaigos laikas

09:30

1. Dėl atlikto UAB „Top Sport“ neplaninio specialiojo patikrinimo pagal 2018 m. spalio 10 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-70.

Konstatuoti, kad bendrovė pažeidė Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 18 straipsnio 1 dalį bei vadovaujantis Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. DI-230 „Dėl mažareikšmių azartinius lošimus ir didžiąsias loterijas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų“ 1.1.5 papunkčiu atsakingam asmeniui nesurašyti administracinio nusižengimo protokolo.