2018-12-20 d. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasitarimas

Data

2018-12-19

Pradžios laikas

09:00

Pabaigos laikas

10:00

1. Dėl leidimo UAB „Top Sport“ atidaryti automatų saloną J. Basanavičiaus g. 108B-2 Utenoje išdavimo.

 

Išduoti UAB „Top Sport“ leidimą atidaryti automatų saloną J. Basanavičiaus g. 108B-2 Utenoje.

2. Dėl leidimo UAB „Top Sport“ steigti lažybų punktą J. Basanavičiaus g. 108B-2 Utenoje.

 

Leisti UAB „Top Sport“ steigti lažybų punktą J. Basanavičiaus g. 108B-2 Utenoje.
3. Dėl atlikto UAB „MESI LT“ neplaninio specialiojo patikrinimo pagal 2018 m. rugsėjo 27 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-65.

Konstatuoti, kad atlikus UAB „Mesi LT“ neplaninį specialųjį patikrinimą, bendrovė pažeidė licencijavimo taisyklių 37.2 papunkčio nuostatas. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovė nesukėlė žalos žaidėjams ir padaryti veiksmai neturėjo įtakos loterijų laimėjimui arba pralaimėjimui, darytina išvada, kad padarytas pažeidimas laikytinas mažareikšmiu teisės aktų reikalavimų pažeidimu, kuris nesukėlė pavojaus visuomenės, lošėjų ir žaidėjų teisėms ir teisėtiems interesams bei neturėjo įtakos jų laimėjimui arba pralaimėjimui. Nutarta vadovaujantis Įsakymo dėl mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų 1.1.5 punktu nesurašyti administracinio nusižengimo protokolo dėl šio įsakymo 2 punkte konstatuoto, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 134 straipsnio 1 dalyje numatyto loterijų organizavimo tvarkos pažeidimo. Įspėti bendrovės atsakingą asmenį, , kad už pakartotinai per vienerius metus padarytą tapatų šio įsakymo 2 punkte konstatuotą teisės aktų reikalavimų pažeidimą, kuris buvo pripažintas kaip mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas, bus taikoma administracinė atsakomybė.

4. Dėl „Novomatic Gaming Industries Gmbh“ gaminamų lošimo įrenginių tipo patvirtinimo ir jų įregistravimo Lietuvos lošimo įrenginių registre.

Patvirtinti „NOVOMATIC Gaming Industries GmbH“ gaminamų lošimo įrenginių tipą ir įregistruoti Lietuvos lošimo įrenginių registre.
5. Dėl atlikto UAB „Lošimų strateginė grupė” neplaninio kontrolinio patikrinimo pagal 2018 m. lapkričio 15 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-84 bei įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą panaikinimo.

Konstatuoti, kad kad sistemiškai vertinant galiojančius teisės aktus ir neplaninio kontrolinio patikrinimo metu surinktus faktinius duomenis, nustatyta, kad UAB „Lošimų strateginė grupė“ pašalino Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. DI-591 „Dėl atlikto UAB „Lošimų strateginė grupė“ neplaninio specialiojo patikrinimo pagal 2018 m. liepos 31 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-52“ 2 punkte konstatuotą azartinių lošimų organizavimo tvarkos pažeidimą. Pripažinti netekusiu galios Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. DI-591 „Dėl atlikto UAB „Lošimų strateginė grupė” neplaninio specialaus patikrinimo pagal Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. liepos 31 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-52“ 3 punktą, kuriuo UAB „Lošimų strateginė grupė” buvo įspėta apie galimą licencijos organizuoti lažybas Nr. 0088, išduotos Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2009 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. N-401 galiojimo sustabdymą.

6. Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklos organizavimo klausimų aptarimo.