2018-12-13 d. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasitarimas

Data

2018-12-12

Pradžios laikas

09:00

Pabaigos laikas

10:00

1. Dėl leidimo UAB „Tete-a-tete“ kazino atidaryti automatų saloną Geležinkelio g. 38-2 Lentvaryje, Trakų r. sav. išdavimo.

Išduoti  UAB „Tete-a-tete“ kazino leidimą atidaryti automatų saloną Geležinkelio g. 38-2 Lentvaryje, Trakų r. sav.

2. Dėl „Euloto“, UAB didžiosios momentinės netiesioginio ryšio loterijos „Už Žalgirį!” taisyklių pakeitimų ir papildymų suderinimo.

Suderinti „Euloto“, UAB didžiosios momentinės netiesioginio ryšio loterijos „UŽ ŽALGIRĮ!“ taisyklių pakeitimus ir papildymus.

3. Dėl UAB „Tete-a-tete“ kazino nuotolinio lošimo organizavimo reglamento pakeitimų ir papildymų patvirtinimo.

Patvirtinti UAB „Tete-a-tete“ kazino nuotolinio lošimo organizavimo reglamento pakeitimus ir papildymus.

4. Dėl Atlikto UAB „New Miracle“ neplaninio specialiojo patikrinimo pagal 2018 m. gegužės 15 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-32 ir neplaninio pakartotinio patikrinimo pagal 2018 m. spalio 10 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-71.

Konstatuoti, kad atlikus UAB „New Miracle“ neplaninį specialųjį patikrinimą, sistemiškai įvertinus bendrovės patikrinimų metu surinktus duomenis, bendrovės pateiktus paaiškinimus, galiojančius teisės aktus, patikrinimų metu surinktus faktinius duomenis, bendrovės pateiktus atsiliepimus, patikrinimų metu nustatyta, jog bendrovė pažeidė PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punktą. Nutarta UAB „New Miracle“ atsakingam asmeniui surašyti administracinio nusižengimo protokolą už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 198 straipsnio pažeidimą (Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas) dėl įsakymo 2.1 papunktyje konstatuoto pažeidimo. Vadovaujantis įsakymo dėl mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų 1.1.5 papunkčiu, UAB „New Miracle“ atsakingam asmeniui nesurašyti administracinio nusižengimo protokolo dėl įsakymo 2.2 punkte konstatuoto, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 134 straipsnyje 1 dalyje numatyto, loterijų organizavimo tvarkos arba loterijos taisyklių pažeidimo. Įspėti UAB „New Miracle“ už šio įsakymo 2.1 papunktyje konstatuotą licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimą apie galimą licencijos Nr. 000026, išduotos Priežiūros tarnybos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. DI-528, galiojimo sustabdymą bei įspėti UAB „New Miracle“ atsakingą asmenį kad už pakartotinai per vienerius metus padarytą tapatų šio įsakymo 2.2 punkte konstatuotą teisės aktų reikalavimų, kuris buvo pripažintas kaip mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas, bus taikoma administracinė atsakomybė. Nustatyti terminą - nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio 3 d. pašalinti šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytą licencijuojamos veiklos pažeidimą.

5. Dėl atlikto UAB „New Miracle“ neplaninio specialaus patikrinimo pagal 2018 m. rugsėjo 6 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-63.

Konstatuoti, kad atlikus UAB „New Miracle“ neplaninį specialųjį patikrinimą, bendrovė pažeidė licencijavimo taisyklių 37.2 papunkčio ir LĮ 7 straipsnio nuostatas. Nutarta UAB „New Miracle“ atsakingam darbuotojui surašyti administracinio nusižengimo protokolą už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 134 straipsnio 1 dalies pažeidimą (loterijų organizavimo tvarkos arba loterijos taisyklių pažeidimas) dėl konstatuoto loterijų organizavimo tvarkos pažeidimo.

6. Dėl atlikto UAB „Lošimų strateginė grupė“ neplaninio specialiojo patikrinimo pagal 2018 m. rugsėjo 5 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-62.

Konstatuoti, kad atlikus UAB „Lošimų strateginė grupė“ neplaninį specialųjį patikrinimą, bendrovė 2018 m. rugpjūčio 21 d. vadovaudamasi bendrovės generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. V-2018/08 „Dėl nuolaidos taikymo“ organizavo nuotolinių lošimų akciją, kurios metu iš pareiškėjo lošimų sąskaitos išskaičiuodama 10 eurų netinkamai pritaikė akcijos sąlygas ir taip pažeidė minėto įsakymo 8 punktą ir ALĮ 18 straipsnio 1 dalį. Įspėti UAB „Lošimų strateginė grupė“ už konstatuotą azartinių lošimų organizavimo tvarkos pažeidimą apie galimą licencijos Nr. 0088, išduotos Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2009 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. N-401, galiojimo sustabdymą. Nustatyti terminą – nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 21 d. pašalinti konstatuotą licencijuojamos veiklos pažeidimą. Nutarta bendrovės atsakingam asmeniui surašyti administracinio nusižengimo protokolą už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 134 straipsnio pažeidimą (Azartinių lošimų organizavimo tvarkos pažeidimas arba lošimo reglamento pažeidimas) dėl konstatuoto azartinių lošimų organizavimo tvarkos pažeidimo.

7. Dėl atlikto UAB „Nesė“ neplaninio specialiojo patikrinimo pagal 2018 m. spalio 19 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-74.

Konstatuoti, kad atlikus UAB „Nesė“ neplaninį specialųjį patikrinimą, sistemiškai vertinant pareiškėjo pranešime pateiktus duomenis, bendrovės darbuotojų pateiktus paaiškinimus, galiojančius teisės aktus, peržiūrėjus bendrovės pateiktą vaizdo medžiagą, patikrinimo metu nustatyta, jog bendrovė 2018 m. spalio 15 d. lošiant pareiškėjui, t.y. priimdama ir grąžindama pareiškėjo statymus, veikė pagal reglamente nustatytą tvarką ir ALĮ 18 straipsnio 1 dalies nuostatų („Lošimai organizuojami pagal lošimo reglamentą“) nepažeidė.

8. Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklos organizavimo klausimų aptarimo.

Papildomas klausimas:

Suderinti „Euloto“, UAB didžiosios loterijos „SAFYRŲ SPINDESYS“ taisykles ir priskirti momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai.