2018-12-06 d. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasitarimas

Data

2018-12-05

Pradžios laikas

13:00

Pabaigos laikas

14:00

1.  Dėl UAB „Top Sport“ automatų salono lošimų organizavimo reglamento papildymų patvirtinimo.

Patvirtinti UAB „Top Sport“ automatų salono lošimų organizavimo reglamento papildymus.

2. Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. DI-495 „Dėl „Novomatic Gaming Industries Gmbh“ gaminamų lošimo įrenginių tipų patvirtinimo ir jų įregistravimo Lietuvos lošimo įrenginių registre“ pakeitimo.

Pakeisti Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. DI-495 „Dėl „NOVOMATIC Gaming Industries GmbH“ gaminamų lošimo įrenginių tipų patvirtinimo ir jų įregistravimo Lietuvos lošimo įrenginių registre“ 3.1. papunktį ir jį išdėstau taip: „3.1. A-NGI-IMPERA LINE HD EDITION 6-C-J0004-I0007-R0002-SIQ-2018/11/30;“

3. Dėl „Novomatic Gaming Industries Gmbh“ gaminamų lošimo įrenginių tipų patvirtinimo ir jų įregistravimo Lietuvos lošimo įrenginių registre.

Patvirtinti „NOVOMATIC Gaming Industries GmbH“ gaminamų lošimo įrenginių tipus ir įregistruoti Lietuvos lošimo įrenginių registre.

4. Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklos organizavimo klausimų aptarimo.

Papildomi klausimai:

5. Dėl atlikto tyrimo pagal 2018 m. rugpjūčio 14 d. pavedimą atlikti tyrimą Nr. PAT-30.

Konstatuoti, kad atlikus tyrimą pagal 2018 m. rugpjūčio 14 d. pavedimą atlikti tyrimą Nr. PAT-30, nustatyta, kad sistemiškai vertinant galiojančius teisės aktus ir tyrimo metu surinktą informaciją, nepakanka duomenų nustatyti, kad lošėja būtų perdavusi suteiktą kodą ir (ar) slaptažodį kitiems asmenims arba kitaip sudariusi kitiems asmenims galimybę dalyvauti nuotoliniuose lošimuose jos vardu ir taip pažeidusi ALĮ 202 straipsnio 3 dalies nuostatų reikalavimus.

6. Dėl atlikto UAB "tete-a-tete" kazino neplaninio spacialaus patikrinimo pagal 2018 m. rugpjūčio 22 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-58.

Konstatuoti, kad atlikus UAB „Tete-a-Tete“ kazino neplaninį specialųjį patikrinimą, nustatyta, kad sistemiškai vertinant galiojančius teisės aktus ir neplaninio specialaus patikrinimo metu surinktus faktinius duomenis, nenustatyta, kad UAB „Tete-a-tete“ kazino sustabdydama pareiškėjos lošimų sąskaitą ir neišmokėdama laimėjimo, pažeidė ALĮ ir PPTFPĮ nuostatų reikalavimus. Rekomenduoti UAB „Tete-a-tete“ kazino patikslinti lošimo organizavimo reglamento, patvirtinto Priežiūros tarnybos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. DI-560 „Dėl UAB „Tete-a-tete“ kazino nuotolinio lošimo organizavimo reglamento papildymų patvirtinimo“ nuostatas aiškiai apibrėžiant bendrovės veiksmus, kuriuos ji atlieka su pareiškėjo lošimų paskyra, įtarus galimus PPTFPĮ nuostatų pažeidimus ar įtarus galimą ALĮ 202 straipsnio 3 dalies nuostatų pažeidimą.