2018-11-29 d. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasitarimas

Data

2018-11-28

Pradžios laikas

09:00

Pabaigos laikas

10:00

1. Dėl leidimo UAB „Novogaming Vilnius“ atidaryti automatų saloną Gedimino g. 8 Telšiuose išdavimo.

Išduoti UAB „Novogaming Vilnius“ leidimą atidaryti automatų saloną Gedimino g. 8 Telšiuose.

2. Dėl leidimo UAB „Lošimų strateginė grupė“ steigti lažybų punktą Žalgirio g. 105 Vilniuje.

Leisti UAB „Lošimų strateginė grupė“ steigti lažybų punktą Žalgirio g. 105 Vilniuje.

3. Dėl UAB „Olifėja“ didžiosios momentinės netiesioginio ryšio loterijos „Sėkmės 7-1€“ taisyklių pakeitimų ir papildymų suderinimo.

Suderinti UAB „Olifėja“ didžiosios momentinės netiesioginio ryšio loterijos SĖKMĖS 7 - 1 €taisyklių pakeitimus ir papildymus.

4. Dėl UAB „Olifėja“ didžiosios momentinės netiesioginio ryšio loterijos „Sėkmės 7-(0,5) €“ taisyklių pakeitimų ir papildymų suderinimo.

Suderinti UAB „Olifėja“ didžiosios momentinės netiesioginio ryšio loterijos „SĖKMĖS (0,5 €)taisyklių pakeitimus ir papildymus.

5. Dėl UAB „Top Sport“ nuotolinio lošimo organizavimo reglamento papildymų patvirtinimo.

Patvirtinti UAB „Top Sport“ nuotolinio lošimo organizavimo reglamento papildymus.

6. Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklos organizavimo klausimų aptarimo.

Papildomi klausimai:

Dėl atlikto UAB „Žalgirio Loto“ neplaninio kontrolinio patikrinimo pagal 2018 m. lapkričio 8 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-81.

Konstatuoti, kad atlikus UAB „Žalgirio loto“ neplaninį specialųjį patikrinimą, bendrovė pašalino Įsakymo DI-532 2.1 papunktyje konstatuotą licencijuojamos veiklos pažeidimą per Įsakymo Nr. DI-532 4 punkte nustatytą terminą. Pripažinti netekusiu galios Įsakymo Nr. DI-532 3 punktą, kuriuo bendrovė buvo įspėta apie galimą licencijos Nr. 000016, išduotos Priežiūros tarnybos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. DI-303 (aktuali), galiojimo sustabdymą.