Nuo 2019 m. gegužės 1 d. įsigalioja žaidimų žaidimo automatais organizavimo reglamentavimas

Data

2019 04 25

Įvertinimas
0
LPT logo.jpg

2019 m. gegužės 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau – įstatymas) pakeitimas. Įstatymu bus nustatytos žaidimų žaidimo automatais organizavimo sąlygos ir tvarka Lietuvos Respublikoje. Iki šiol žaidimų žaidimo automatais organizavimo sąlygos ir tvarka buvo reglamentuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

Įstatyme apibrėžta, kad žaidimo automatas – tai mechaninis, elektroninis arba elektromechaninis įrenginys, kuriuo teisė pradėti žaisti įgyjama įmetus žaidimo žetoną ir (ar) pinigus ir kuriuo žaidžiant, priklausomai nuo žaidėjo gebėjimų, galima laimėti galimybę žaisti tam tikrą laiką ir (ar) laimėti daiktinį 30 eurų vertės neviršijantį laimėjimą arba žaidimo žetoną, kuriuo galima papildomą laiką žaisti žaidimo automatu ar kurį galima pakeisti į daiktinį 30 eurų vertės neviršijantį laimėjimą.

Žaidimų žaidimo automatais organizatoriumi galės būti Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas užsienio juridinio asmens filialas arba fizinis asmuo, kuris teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi individualia veikla.

Siekiant organizuoti žaidimus žaidimo automatais, Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) reikės pateikti nustatytos formos ketinimo eksploatuoti žaidimo automatus deklaraciją, kurios forma bus skelbiama Priežiūros tarnybos interneto svetainėje. Žaidimus žaidimo automatais, kurie neįrašyti į žaidimo automatų sąrašą, organizuoti bus draudžiama.

Už žaidimų žaidimo automatais priežiūrą bus atsakinga Priežiūros tarnyba.

Priežiūros tarnyba kontroliuos, kaip žaidimų žaidimo automatais organizatoriai laikosi įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių žaidimų žaidimo automatais organizavimą, reikalavimų, tikrins žaidimo automatų atitiktį šiame įstatyme nustatytiems reikalavimams, vertins, ar žaidimo automatas savo išore arba funkcijomis neimituoja lošimo įrenginio, o įdiegtomis programomis arba žaidimais neimituoja azartinių lošimų, tikrins žaidimo automatus jų eksploatavimo metu bei vykdys kitas įstatyme nustatytas funkcijas.

Su Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 1, 2, 10, 26, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo trečiuoju1 skirsniu įstatymu, įsigaliosiančiu 2019 m. gegužės 1 d., galima susipažinti čia. Su Ketinimo eksploatuoti žaidimo automatus deklaracijoje pateiktos informacijos patikrinimo ir žaidimo automatų dokumentų išdavimo tvarkos aprašo projektu galima susipažinti čia.