Lošimų priežiūros tarnyboje paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas

Data

2018 09 11

Įvertinimas
0
Personal data .jpg

Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Šias pareigas vykdys Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Živilė Babrauskaitė.

Pagrindinė Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), užtikrinti Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkomų asmens duomenų apsaugos sistemos stebėsenos veikimą Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Daugiau informacijos rasite čia.