Bingas

Informacijos pildymo data 2017-08-31      
Licencijos numeris Licencijos turėtojas (bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas Licencijos rūšis Licencijos išdavimo data ir pagrindas Licencijos galiojimo sustabdymo data ir pagrindas Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo data ir pagrindas Licencijos galiojimo panaikinimo data ir pagrindas
0019 UAB „Savas Kazino“, į. k. 3590573, Savanorių pr. 124, Kaunas Organizuoti bingą 2002-09-13 VLPK nutarimas Nr. N-45     2003.09.19 VLPK nutarimas Nr. N-153 
(bendrovė per vienerius metus nuo licencijos išdavimo dienos nepradėjo licencijoje nurodytos veiklos) 
0034  (2004-02-13 N-56 patikslinta  į 0041; 2005-05-27 N-100 patikslinta į 0067) UAB „Orakulas“, į. k. 126181929, Kauno g. 3A, Vilnius Organizuoti bingą 2003-05-30 VLPK nutarimas Nr. N-81      2017-08-31 LPT direktoriaus įsakymas Nr. DI-569 (bendrovė baigė savo veiklą po reorganizacijos)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-13