Darbo užmokestis

Informacija apie Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos stažą ir kvalifikacinę klasę) neatskaičius mokesčių:

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų

 skaičius

2017 m.

(eurais)

Darbuotojų

 skaičius

2018 m. III ketv.

(eurais)

Direktorius

1

1783

1

1903

Skyriaus vedėjas

4

1354

4

1552

Vyriausiasis specialistas

13

973

14

1027

Vyresnysis specialistas

2

988

2

963

Specialistas

 

 

-

-

 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus) neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2017 m.

(eurais)

Darbuo-

tojų skaičius

2018 m. III ketv.

(eurais)

 Vyriausiasis specialistas

1

 

-

-

 Vyriausiasis specialistas (A2)

-

-

3

976

 Specialistas

4

768

-

-

 Kvalifikuotas darbuotojas (C)

-

-

2

1016

 Darbininkas

1

266

1-

-

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-12