Darbo užmokestis

Informacija apie Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos stažą ir kvalifikacinę klasę) neatskaičius mokesčių:

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų

 skaičius

2018 m.

(eurais)

Darbuotojų

 skaičius

2019 m. I ketv.

(eurais)

Direktorius

1

1903

1

3088

Skyriaus vedėjas

4

1459

4

2258

Vyriausiasis specialistas

15

1083

15

1526

Vyresnysis specialistas

2

976

1

1368

 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus) neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m.

(eurais)

Darbuo-

tojų skaičius

2019 m. I ketv.

(eurais)

 Vyriausiasis specialistas (A2)

3

991

3

1331

 Kvalifikuotas darbuotojas (C)

2

1059

3

1346

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-15