Darbo užmokestis

Informacija apie Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos stažą ir kvalifikacinę klasę) neatskaičius mokesčių:

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų

 skaičius

2017 m.

(eurais)

Darbuotojų

 skaičius

2018 m. II ketv.

(eurais)

Direktorius

1

1783

1

1949

Skyriaus vedėjas

4

1354

4

1600

Vyriausiasis specialistas

13

973

14

1028

Vyresnysis specialistas

2

988

2

969

Specialistas

 

 

-

-

 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus) neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2017 m.

(eurais)

Darbuo-

tojų skaičius

2018 m. II ketv.

(eurais)

 Vyriausiasis specialistas

1

 

-

-

 Vyriausiasis specialistas (A2)

-

-

3

1205

 Specialistas

4

768

-

-

 Kvalifikuotas darbuotojas (C)

-

-

2

1008

 Darbininkas

1

266

1

200

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-18